Hlavní navigace

Akademie věd získala nové datové centrum

20. 5. 2015

Sdílet

V nové budově ÚOCHB vznikl prostor moderního datového centra s vysokým stupněm provozní bezpečnosti, kde jsou k dispozici zóny pro instalaci zařízení s vysokou výkonovou hustotou (příkon až 20kW / rack), zároveň ale i zóny pro střední výkonové zatížení (10 kW / rack) a v neposlední řadě i prostor připravený pro umístění nestandardních IT zařízení, která není možné instalovat do 19“ stojanů.

Správu a dohled nad celým datovým centrem zprostředkovává dohledový systém DCIM (data center infrastructure management) od firmy APC – Schneider Electric (StruxureWare Data Center Expert, včetně modulů Operation, Capacity, Change).

Ten v sobě integruje a zpracovává informace o provozním prostředí, aktuálním provozním stavu jednotlivých technologií, energetických odběrových parametrech, parametrech chlazení, reálném využití a dalších kapacitních možnostech datového centra.

Správa a monitoring zařízení od jediného výrobce přináší podle dodavatele časové i finanční úspory, komplexní přehled o stavu kritických ukazatelích provozu datového centra v reálném čase.

„Celý koncept Schneideru je modulární, škálovatelný a umožňuje tak výstavbu malých, středních i velkých datových center za využití společných, vzájemně kompatibilních komponent,“ vysvětluje Jaromír Holub z  firmy Power Tech, která je realizátorem zmíněného datového centra.

 

Základní provozně technická data datového centra podle dodavatele:

Celková plocha datového centra – 238m2

Projektovaný maximální odběr IT technologií – 400kW

Technologie zálohovaného napájení UPS – systém v konfiguraci 2(N+1), instalovány jsou modulární, škálovatelné zdroje UPS Symmetra PX250 (3 x Symmetra PX 250kW s integrovaným externím manuálním bypassem a distribucí zálohovaného napájení)

Distribuce zálohovaného napájení v rámci datového sálu – v rámci řad 19“ stojanů jsou umístěny modulární distribuční rozváděče, ze kterých jsou napájeny koncové, vzdáleně ovladatelné inteligentní distribuční lišty PDU ve stojanech (12 x modulární PDU rozváděč PDPM277H, 2 x PDPM138H-5U, 168 x lišta PDU AP8981, 16 x AP8953,  4 x AP8959EU3)

Chlazení prostoru datového centra – v dominantní části datového centra je použit systém uzavřených teplých uliček Eco Aisle, část je realizována ve formě prostorového chlazení zdvojenou podlahou. Pro chlazení uzavřených uliček jsou použity InRow vodní klimatizační jednotky přesného chlazení (28 x ACRC502), pro chlazení zdvojenou podlahou vodní klimatizační jednotky přesného chlazení 3 x Uniflair Leonardo). Lokální zatížitelnost stojanů z pohledu chlazení je až 20kW / rack.

Počet a typ 19“ stojanů – použity jsou stojany se standardní výškou 42U, šířkou 600 a 750 mm, hloubkou 1200 a 1070 mm. (32 x stojan AR3300, 12 x AR3100, 8 x AR3350, 8 x AR3150). Pro vedení napájecí silové kabeláže a části datové kabeláže mezi stojany byly v rámci řešení použity žlabové systémy instalovatelné na střechy 19“ stojanů.

Monitoring provozního prostředí a prostoru datového centra – celý prostor datového centra je trvale monitorovaný jak z pohledu parametrů provozního prostředí (teplota, vlhkost, zaplavení vodou), tak i z pohledu pohybu osob (kamerový systém) a odběrových parametrů od UPS až po jednotlivé distribuční lišty PDU. Pro monitoring prostředí jsou použity jednotky typu NetBotz, veškerá data jsou zpracovávána a vizualizována v sofistikovaném SW řešení DCIM, StruxureWare Data Center Expert a Data Center Operation.

Ochrana prostoru před požárem – instalováno je stabilní plynové hasicí zařízení s přesnou laserovou detekcí požáru - nasávací systém VESDA, v případě detekce požáru dojde k zaplavení celého prostoru datového centra hasebním plynem.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?