Hlavní navigace

Aquasoft uvedl nový systém dovozních kvót pro EU

Sdílet

Martin Noska 28. 1. 2009

Systém dovozních kvót je soubor obchodně-politických opatření, majících za cíl ochranu hospodářského prostoru Evropské unie. Stanovením kvóty na konkrétní druh zboží se přesně stanoví jeho maximální množství, které může být importéry za určitý časový úsek do EU dovezeno s nižšími celními poplatky.


Jedná se např. o to, kolik tun cukru či jiné komodity může být v průběhu šesti měsíců dovezeno v nižší celní sazbě. Zboží dovážené nad svůj limit pak bude zatíženo vyššími celními poplatky. Tímto systémem kvót Unie reguluje svoji hospodářskou politiku a chrání zájmy obyvatel a firem, působících v členských zemích.

„Systém kvót se v EU realizuje tak, že každá členská země provozuje své vlastní řešení, které je propojeno s centrální částí systému kvót v Bruselu,“ říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu. Takto propojené národní systémy zajišťují přidělování a administraci kvót na celém území EU. Implementací systému „Quota 2“ Česká republika splnila své závazky vůči ostatním členským zemím. 

„Quota 2“ nahrazuje dosavadní systém kvót. „Jeho hlavním přínosem je především zvýšení bezpečnosti tohoto systému, jeho dostupnost a efektivnější komunikace národního řešení s centrální částí v Bruselu,“ uzavírá Petr Franc.

Našli jste v článku chybu?