Hlavní navigace

Arbes Technologies uvolnil novou verzi ERP řešení FEIS

Sdílet

Martin Noska 24. 11. 2009

Arbes Portal představuje internetový/intranetový portál, který bude v budoucnu sestávat ze tří bloků: WebReports, WebApplications a WorkFlow. První fází portálu je modul WebReports, který umožňuje webový přístup k datům spravovaným v informačním systému FEIS či jiných systémech. Na základě administrátorem nastavených práv a pravidel mohou s daty rychle a jednoduše pracovat jak rutinní uživatelé, kteří preferují webový přístup jako praktickou alternativu při integraci aplikací a dat v rámci firemního portálu či při vzdáleném přístupu, tak i zaměstnanci, kteří obvykle nemají potřebu ani kompetenci data v systému FEIS zpracovávat, ale aktuálně potřebují daný výstup pro svou další činnost. Práce s reporty ve webovém prostředí je pro tyto uživatele podle slov výrobce podstatně jednodušší a ovládání intuitivnější. Typickými příklady jsou účetní a finanční reporty pro management, přehledy o nákladech, majetku, nákupu pro ostatní střediska.

Součástí nové verze ERP řešení Arbes FEIS se nově stal systém Arbes Leasing určený pro správu finančních produktů jako finanční a operativní leasing nebo spotřebitelské úvěry. Arbes Leasing byl sice doposud s FEISem úzce integrovaný, ale jinak fungoval jako samostatná aplikace. Nyní se stává jedním z modulů systému Arbes FEIS, čímž se má zaručit trvalá kompatibilita a dostupnost aktuálních verzí pro leasingové klienty v pravidelných časových intervalech.

Zajímavostí je také přítomnost nového režimu práce s FEISem. Kromě běžného přístupu je nově možné nastavit také přístup pouze pro čtení. V tomto režimu nejsou dostupné žádné operace, které modifikují data – záznamy lze pouze prohlížet. To je vhodné například pro uživatele, kteří potřebují pravidelně nahlížet na detaily jednotlivých dokladů v systému.

Našli jste v článku chybu?