Hlavní navigace

Česká firma nabízí šifrování komunikace smartphonů

16. 5. 2013

Sdílet

Produkt Cryptosmart kóduje nejen hlasové hovory, ale totéž děla i se SMS a s daty. V současnosti je dostupné zatím pro přístroje Samsung Galaxy S3.

Probin nabízí šifrování jako balíček za 49 500 Kč bez DPH (29 500 Kč při tříletém úvazku), který zahrnuje jednak zmiňovaný smartphone i s řešením Cryptosmart, jenž pak doplňují měsíční poplatky za pronájem a provoz datového serveru spolu s technickou podporou ve výši 1 700 Kč.

Ochrana před odposlechem se provádí pomocí úpravy a doplnění hardwarové části telefonu o speciální zařízení nebo jen instalací šifrovacího softwaru, které zajišťují digitalizaci hlasu a následné zašifrování těchto dat bezpečným algoritmem.

Takto šifrovaná data se následně odesílají k příjemci. Ten je zachytí, dešifruje a tím převede opět do hlasové podoby. Aby byla komunikace opravdu bezpečná, je třeba splnit některé základní předpoklady - zásadní je však zajistit fyzickou bezpečnost samotného serveru tak, aby se k němu zamezil přístup cizích osob a použila taková technologie, která neumožní zachytit ani dešifrovat probíhající komunikaci.

„Podle neoficiálních informací je každý dvacátý telefonní přístroj v ČR, který patří některé z významných osob působících v oblasti byznysu nebo politiky, pravděpodobně odposloucháván,“ říká Jiří Schmidt z Probinu.

„Řada lidí používá pro mobilní komunikaci dva přístroje. Často si ale neuvědomují, že riziko odposlechu není zcela eliminováno ani v případě, kdy již pro komunikaci využívají šifrovací telefon či telefon se šifrovacím softwarem. Do hry totiž ještě vstupuje datový server, přes který veškerá data proudí,“ doplňuje Jiří Schmidt.

Cryptosmart dovoluje používat pouze jeden telefon pro běžnou i šifrovanou komunikaci, a to včetně podpory tzv. hardwarového šifrování (tj. šifrování pomocí hardwarového klíče). Většina jiných poskytovatelů telefonů pro „bezpečné“ volání prý nabízí pouze šifrování na úrovni softwaru, ale nikoliv i hardwaru.

Obsluha chytrého telefonu s Cryptosmart se v ničem neliší od obsluhy běžných přístrojů. Uživatel se pouze „přepíná“ mezi normálním a šifrovaným režimem volání a přenosem dat. Graficky znázorněné pak vidí kontakty, se kterými je v utajeném režimu možné uskutečnit hovor a se kterými to možné není.

Našli jste v článku chybu?