Hlavní navigace

Co víte o zákaznících? Epicor umožní jejich detailní analýzu

Sdílet

Pavel Louda 30. 5. 2012

Customer Profit Analyzer je řešení Business Intelligence (BI), které pro posouzení zákazníků využívá kombinaci více faktorů a prodejci (zpravidla distributoři) budou tímto způsobem moci také zjistit, jaký je vztah mezi hrubou marží při transakcích se zákazníky a skutečným ziskem společnosti.

„Poznat, kteří zákazníci generují největší zisk – a proč – může v jakémkoliv oboru podnikání umožnit podstatné zlepšení ekonomických výsledků,“ uvádí Robert Ruisl, Territory Manager společnosti Epicor Software Czech.

Na rozdíl od tradičních systémů Activity-Based Costing (způsob přiřazování nákladů pomocí jejich rozpočítání na jednotlivé procesy), které jsou obvykle neúměrně složité a nákladné na implementaci, nabízí nástroj Customer Profit Analyzer jednoduchý způsob, jak si distributoři mohou své podnikání rozdělit na jednotlivé segmenty, v nich analyzovat zákazníky a na základě výsledků upravit svou podnikatelskou strategii.

Nástroj umožňuje za pomoci dat získaných ze zákazníkova ERP systému zodpovědět např. následující klíčové otázky:

  • Dokážete identifikovat svých 10 nejziskovějších zákazníků? Pokud ano, co děláte pro to, abyste si je udrželi?
  • Víte, kolik zákazníků je pro vás v současnosti ztrátových?
  • Víte, jaká skupina zákazníků představuje pro vaše podnikání největší zátěž a co je třeba udělat, aby se problém klesajících marží vyřešil?

Novinka nabízí podle výrobce uživatelsky přehledné řídicí panely, z nichž lze snadno zjistit i trendy (výkonnost jakých zákazníků nejrychleji stoupá a jakých naopak klesá). Pro každého zákazníka je zde vytvořena položka zisků a ztrát, která shrnuje cenu zákazníkovy činnosti. Taková úroveň BI prý umožní přijmout nápravná opatření ještě předtím, než se trendy poklesu stanou závažným problémem.

Nástroj umožňuje distributorům přiřadit vlastní relativní váhy jednotlivým hodnotícím faktorům podle toho, jak sami vnímají jejich důležitost pro hodnocení zákazníků. Takto volitelnými parametry jsou např. objemy prodejů, ziskovost/marže, počet objednávek, splatnost faktur, počet faktur, kredibilita (úvěrová situace) zákazníka apod.

Stejná kritéria jsou pak na základě dat z ERP systému uplatněna pro všechny zákazníky. Získané výsledky představují základní orientaci umožňující maximalizovat budoucí vztah se zákazníkem. Následně by např. obchodní zástupci distributora měli dokázat určit, jak reagovat na různé požadavky zákazníků týkající se slev – a to ne na základě subjektivních pocitů, ale skutečných dat.

Customer Profit Analyzer lze nasadit v rámci systémů zákazníka nebo je k dispozici jako hostované řešení. Jedná se o nadstavbu pro ERP systémy Epicor Prophet 21 nebo Eclipse.

Našli jste v článku chybu?