Hlavní navigace

Czech Top 100: Žebříček firem pod tíhou ekonomické krize

18. 6. 2009

Sdílet

Tržby první desítky nejvýznamnějších podniků loni dosáhly částky 1 015 mld. Kč, což je o 3,1 % (o 31 mld. Kč) více než v roce 2007. Pět z deseti nejvýznamnějších podniků je z odvětví zpracovatelského průmyslu (strojírenství, elektrotechnika, chemie), dva z oblasti energetiky. Prvních sto nejvýznamnějších firem realizovalo tržby za 2 439 mld. Kč, tj. o 0,5 % (o 13 mld. Kč) méně než stovka nejvýznamnějších v roce 2007. Pokles tržeb zaznamenala jedna třetina z první stovky společností.

„Při hodnocení 100 nejvýznamnějších firem ČR analyzujeme nejen tržby neboli obrat z prodeje výrobků a služeb nefinančních podniků, ale i zaměstnanost, zisk, ztrátu a přidanou hodnotu. Každým rokem nám se sestavováním výsledků pomáhá metodický tým Vysoké školy ekonomické v čele s rektorem profesorem Richardem Hindlsem a prorektorkou pro vědu a výzkum profesorkou Stanislavou Hronovou. Ve vývoji zisku nejvýznamnějších podniků se loni projevily první známky ekonomické recese,“ uvedl Jan Struž, předseda Sdružení Czech Top100.

Zisk deseti prvních podniků v roce 2008 představoval 139 mld. Kč, a byl tak o 3 % nižší než zisk první desítky v roce 2007. Zisk první stovky společností byl s částkou 212 mld. Kč o 15 % nižší než v roce 2007, průměr z tohoto zisku tvořil 2,1 mld. Kč a překročilo ho 17 podniků.

„Rychlý růst české ekonomiky se na sklonku roku 2008 zastavil. Přestože makroekonomický vývoj za celý rok 2008 ještě tak nepříznivý nebyl - hrubý domácí produkt se po období konjunktury z let 2004 až 2007 „jen“ vrátil v tempech růstu k hodnotě z roku 2003 (v letech 2007 a 2008 HDP meziročně rostlo o 3,2 %). Nicméně stagnace průmyslové i stavební výroby, dovozu i vývozu a vysoká inflace (6,3 %) už dávaly tušit, že přízrak ekonomické krize se přiblížil a v posledním čtvrtletí zasáhl citelně i českou ekonomiku,“ zhodnotil výsledky Prof. Richard Hindls, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze.

Nejvýznamnějším podnikem se podle žebříčku Czech Top100 v České republice za rok 2008 stala společnost Škoda Auto s tržbami ve výši 200 mld. Kč. Zároveň se stala největším exportérem (176 mld. Kč), druhým nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (64 mld. Kč), pátým největším zaměstnavatelem (23 622 zaměstnanců) a třetím nejziskovějším podnikem (13 mld. Kč).

Žebříčku nejúspěšnějších podniků podle zisku v roce 2008 vévodí ČEZ se ziskem ve výši 61 mld. Kč. Tato společnost je zároveň nejvýznamnějším tvůrcem přidané hodnoty (106 mld. Kč, tj. 3 % HDP), podnikem s nejvyšším přírůstkem zisku (o 9,6 mld. Kč, tj. o 19 % více proti roku 2007).   

Podle žebříčku Czech Top100 se největším zaměstnavatelem loňského roku stala poprvé Česká pošta, která s 36 332 zaměstnanci předstihla tradičně nejvýznamnějšího zaměstnavatele - České dráhy, kde se snížil počet zaměstnanců od roku 2005 o 29 000 osob, v důsledku organizačních změn. V desítce největších zaměstnavatelů pracovalo 4,2 % osob zaměstnaných v národním hospodářství, v první stovce necelých 10 % (více než 476 tis.; 497 tis. v roce 2007). Podíl sta největších zaměstnavatelů na počtu zaměstnaných v národním hospodářství poklesl po třech letech pod jednu desetinu (9,5 %) a vrátil se tak k hodnotám roku 2004.

„Většina firem se již v loňském roce snažila zefektivnit své výdaje, aby předešly ztrátám. Dokládá to pokles zaměstnanosti v nejvýznamnějších českých firmách ještě před masivním nástupem ekonomické recese,“ uvedl Otakar Hora ze společnosti KPMG Česká republika.

V kategorii finančních institucí dominuje z hlediska výnosů, resp. předepsaného pojistného, zisku a počtu zaměstnanců Česká spořitelna, druhé místo obsadila Komerční banka a na pomyslnou bronzovou příčku dosáhla Česká pojišťovna.

Mezi penzijními fondy si nejlépe vede Penzijní fond České pojišťovny s 10,6 mld. Kč spravovaných příspěvků. Druhé místo patří Penzijnímu fondu České spořitelny s 8,4 mld. Kč spravovaných příspěvků. Oba tyto penzijní fondy zaznamenaly významný meziroční přírůstek spravovaných příspěvků – každý v hodnotě přibližně 1,1 mld. Kč.

Ve speciální kategorii „Dynamická firma roku“ se na prvním místě umístila již druhým rokem společnost Foxconn. Podkladem pro vyhodnocení tohoto titulu je tzv. „koeficient dynamiky“, který sleduje kromě velikosti tržeb také počet zaměstnanců, vytvořenou přidanou hodnotu a produktivitu práce. Koeficient pak mapuje meziroční nárůsty uvedených veličin v čtyřleté časové řadě. Tato konstrukce umožňuje velmi kvalifikovaně posoudit dlouhodobý dynamický vývoj firmy a zároveň tento vývoj očistit od vlivu náhodných a mimořádných faktorů.

Co se týká firem působících v oblasti ICT, tento pátek vychází tištěný Computerworld s přílohou Top 100 ICT společností, která obsahuje tradiční žebříček sestavovaný naší redakcí. Během následujících měsíců pak bude plný text této publikace podobně jako v uplynulých ročnících je stažení z našeho webu.

Našli jste v článku chybu?