Hlavní navigace

Dakar 2018 - Vizualizace dat IoT

Sdílet

Redakce 19. 1. 2018

Ukázkové zobrazení dat, které vidíte na obrázku, představuje část datových výstupů a vizualizací, které závodní tým využívá jako zpětnou vazbu při analýze jak technického stavu vozu, tak chování posádky v průběhu závodních etap. Cenné analýzy pak vznikají mimo jiné kombinací výstupů viditelných v této veřejně dostupné části a informací ze specializovaného záznamového zařízení motoru závodního speciálu.

Jednotka zabudovaná v závodním kamionu poskytuje změřená data ve formátu, který již plně vyhovuje pro následné přímé zobrazování, analýzy a pokročilejší vizualizace. Veškeré informace jsou předávány do síťového úložiště ve standardním formátu JSON (přesněji JSONL, JSON Lines), běžné vzorkování je 1 jedna vteřina. Takto připravený datový zdroj je přímo připojován do nástrojů a služby Microsoft Power BI pro další zpracování před zobrazením „datové palubní desky“.

Posádka a podpůrný tým závodního vozu se zajímají o řadu údajů při analýze činnosti různých systémů. Při etapách ve velkých nadmořských výškách (obecně nad cca 2 000 m. n. m.) je důležitým ukazatelem korelace mezi momentální nadmořskou výškou a výkonnostními parametry motoru (v zobrazení ze strategických důvodů nejsou poskytnuty veřejně).

Parciální tlak kyslíku ve vysokohorské atmosféře zásadně ovlivňuje chod motoru a jeho výkonnost a posádka může zpětnou analýzou průběhu etapy nastudovat, zda styl jízdy v souvislosti s řídkou atmosférou v různých částech trati nevede ke zbytečným časovým ztrátám. Jiným důležitým údajem jsou teploty na přední a zadní nápravě (přesněji diferenciálu), u nichž nehraje roli jen výskyt extrémních hodnot během závodu, ale též celkové trendy během etap.

Dalším důležitým ukazatelem je rychlost vozu, přesněji přehledy naznačující úhrnný čas strávený v určitém rychlostním pásmu. Posádka může zpětně kontrolovat, zdali příliš často nevystupuje do zóny poměrně riskantní jízdy, obzvláště v souvislosti s velkou nadmořskou výškou, kdy po delší době jízdy stoupá riziko jezdecké či technické chyby posádky. Tyto informace je užitečné také vztáhnout kupříkladu ke „komfortu“ posádky, kdy únavu zvyšuje především kolísání a extrémy teplot v pilotní kabině a silné vibrace a nárazy, vedoucí i k poměrně silným přetížením.

Volně dostupné zobrazení dat z kamionu zahrnuje především výše zmíněné parametry z průběhu jízdy. Důležitou roli hraje modul GPS v měřící jednotce, který poskytuje především dostatečně přesnou časovou synchronizaci, ale vedle toho pochopitelně i souřadnice polohy a odvozenou nadmořskou výšku. Dalším výstupem jsou údaje o teplotách z různých čidel: na nápravách kamionu, v kabině posádky. Souhrny o vibracích a přetížení jsou shromažďovány z akcelerometru a gyroskopu a následně interpretovány po případných výpočtech.

Souhrnná data jsou zobrazována zpětně jako souhrny přinejmenším ze dvou důvodů. Jednotka je schopna vysílat data průběžně, ovšem v oblastech závodních tratí není připojení pomocí služby GSN příliš běžné. Vedle toho jednotka zaznamenává data, jejichž přímé využití při závodu není povoleno pravidly, a proto jsou příslušné souhrny dostupné posádce až po dokončení příslušných etap.

Celý text vyšel na KPCS CZ.

Našli jste v článku chybu?