Hlavní navigace

Datové centrum napájené zpracovaným kravským hnojem vytvořili výzkumníci HP

9. 6. 2010

Sdílet

Teplo generované datovým centrem lze použít ke zvýšení účinnosti anaerobního štěpení živočišného odpadu. To vede k produkci metanu, který může posloužit k výrobě elektrické energie pro datové centrum. Tento symbiotický vztah umožňuje udržitelným způsobem řešit problémy nakládání s odpady mléčných farem a energetické nároky moderního datového centra.

Vědci vysvětlili, že by mohla farma čítající 10 000 dojnic pokrýt energetické nároky megawattového datového centra – tedy středně velkého datového centra, přičemž by zbylo dostatek energie na zajištění ostatních potřeb zemědělského podniku.

Mléčné farmy a datová centra mohou sice na první pohled vypadat jako nepravděpodobní partneři, avšak výzkum HP Labs prokázal, že sladěním jejich specifických potřeb lze vytvořit udržitelný životní cyklus, a to pomocí okamžitě dostupných technologií.

— Průměrná dojnice vyprodukuje asi 55 kg hnoje za den a přibližně 20 tun za rok, což odpovídá zhruba hmotnosti čtyř dospělých slonů.

— Hnůj vyprodukovaný jednou dojnicí za den může vygenerovat tři kilowatthodiny (kWh) elektrické energie, což by postačilo k napájení tří televizorů v běžné domácnosti během jednoho dne.)

— Středně velká mléčná farma čítající 10 000 krav vyprodukuje zhruba 200 000 tun hnoje za rok. Přibližně 70 % energie z metanu generovaného anaerobním štěpením lze využít k napájení a chlazení datového centra, což znamená výrazné omezení dopadu na přírodní zdroje.

— Znečišťující látky z neobhospodařovaného živočišného odpadu škodí životnímu prostředí a mohou vést ke znečištění podzemních vod či ovzduší. Metan je pro životní prostředí 21× škodlivější než oxid uhličitý, což znamená, že likvidace hnoje hořením způsobuje kromě plýtvání energií také významný nárůst skleníkových plynů.

— Kromě ochrany životního prostředí může používání hnoje k výrobě elektrické energie pro datová centra poskytnout kapitál zemědělcům. Výzkumníci HP odhadují, že chovatelům mléčného skotu by se náklady na takový systém vrátily do dvou let a následně by prodejem energie vyráběné z odpadu zákazníkům datových center vydělávali více než 10 milionů korun ročně.

„Myšlenky na využití živočišných odpadů k výrobě energie se objevují už celá staletí. V odlehlých vesnicích se hnůj běžně používá k výrobě tepla pro vaření,“ řekl Tom Christian, hlavní vědecký pracovník oddělení Sustainable IT Ecosystem v HP Labs. „Novým nápadem, s nímž přicházíme v našem výzkumu, je vytvoření symbiotického vztahu mezi farmami a IT ekosystémem, který může prospět farmě, datovému centru i životnímu prostředí.“

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?