Hlavní navigace

Deloitte: Rok 2010 bude ve znamení tabletů a mobilního vyhledávání

Sdílet

Martin Noska 24. 1. 2010

Net tablety si v následujícím roce podle očekávání Deloitte pořídí desítky milionů lidí. V roce 2010 bude také větší zájem o bezdiskové stanice, nazývané „tenký klient“ (thin client). Prodej tohoto terminálu ale nepřevýší prodej klasických počítačů („tlustý klient“).

„Vzestup net tabletů by mohl omezit růst rodícího se trhu elektronických čteček (e-reader). Podle našich předpovědí bude mnoho rozhodnutí firem v oblasti nákupu pro rok 2010 vycházet více z preferencí jednotlivých zaměstnanců než z tradičních kritérií oddělení IT,“ uvedl Dariusz Nachyla, vedoucí skupiny pro technologie, média a telekomunikace (TMT) společnosti Deloitte střední Evropa.

Tenký klient by měl v následujících pěti letech podle očekávání Deloitte představovat ve firmách v průměru 10 procent počítačů. O přesunu na infrastrukturu virtuálních stolních počítačů bude uvažovat většina středních a velkých podniků. Tenký klient může pomoci dosáhnout přímé úspory tím způsobem, že sníží výkon podpory informační technologie, zefektivní její údržbu a sníží náklady na hardware a licenční poplatky.

Prognóza Deloitte také uvádí, že desítky milionů lidí koupí v roce 2010 připojená přenosná zařízení, které tato konzultační společnost označuje též jako NetTabs. Tato zařízení jsou výhodnější než přístroje smartphones, které jsou pro sledování videa nebo prohledávání informací na internetu malé, nebo naopak notebooky, netbooky a ultra tenké osobní počítače, které jsou příliš těžké nebo nákladné. Protože NetTabs jsou navrženy tak, aby se připojily bezdrátově přes Wi-Fi, bezdrátové nosiče budou pravděpodobně vytlačovat uživatele celulárních sítí ve prospěch Wi-Fi. NetTabs jsou o hodně dražší než většina chytrých telefonů (smartphones) a z tohoto důvodu je možné, že spotřebitelé budou vyžadovat značné počáteční dotace.

Ze smartphonu se stává „telefonní vyhledávač“
Na trhu smartphonů bude v roce 2010 zaujímat dominantní postavení mobilní vyhledávání, a to i přes odhadované umírněné výnosy od 1 do 2 miliard USD. Poskytovatelé však vynaloží několikanásobek této částky, aby svým společnostem zajistili strategickou pozici, která jim umožní využívat budoucích zdrojů výnosů. Do konce roku 2010 bude vyhledávání jednou z pěti nejvyužívanějších aplikací smartphonů. Vyhledávání bude hrát klíčovou roli v budoucích mobilních platformách.

„Prognózy v oblasti telekomunikací pro rok 2010 byly velkou měrou ovlivněny důsledky digitalizace a mobilními daty. Vzrůstající význam vyhledávání prostřednictvím mobilní technologie pravděpodobně vyvolá ostrou konkurenci mezi poskytovateli vyhledávacích služeb. Ve střednědobém horizontu však tomuto prostoru může dominovat pouze jeden nebo dva hráči,“ uvedl Dariusz Nachyla.

Mobilní VoIP se stává sociální sítí
Odborníci z Deloitte předpokládají, že ze specializované služby mobilního hlasového volání pomocí internetových protokolů (VoIP) se stane běžný produkt, a to díky novým službám s rostoucím počtem vlastností vycházejících z internetových protokolů, které mobilní hlasové služby doplňují, např. masový přenos (one-to-many calls), širokopásmová hlasová pošta či převod hlasu do textové podoby (voice-to-text). Podle očekávání by mobilní služby VoIP měly do konce roku 2010 mít desítky milionů uživatelů.

Vzhledem k narůstajícímu počtu WiFi telefonů, WiFi hotspotů a nárůstu komunikace one-to-many by mohl být rok 2010 pro VoIP (hlasové volání s využitím internetových protokolů) přes mobilní telefon zlomový. Během tří let by mohla hodnota mobilního VoIP dosáhnout globálně 30 miliard USD. Při směrování přes Wi-Fi může mobilní VoIP snížit nároky na mobilní síť. Menším operátorům na trzích, kde volající strana platí, by se mohly snížit celkové sazby za propojení mezi mobilní a pevnou sítí. Společnosti mohou využít kouzla bezplatných hovorů k šíření reklamních sdělení a potvrdit tak hodnotu trhu mobilních hlasových služeb. Pokud mobilní VoIP operátorům sníží výnosy, dostupné investice na údržbu mohou klesnout a zavedení infrastruktury nové generace může být ohroženo. Portály jako Yahoo nebo Facebook by mohly podpořit mobilní VoIP aplikace propagací smartphonových verzí svých webových stránek.

Uvolňování přetížení – telekomunikační technologie pomáhá odlehčit mobilní síť
Mobilní sítě s téměř 600 miliony mobilních širokopásmových připojení by se v roce 2010 mohly dočkat bezdrátové obdoby dopravního kolapsu. Telekomunikační technologie, které mohou zvýšit výkonnost stávajících bezdrátových sítí, by měly zaznamenat silnější růst než celkové výdaje na IT. Přední čistě internetové společnosti v této oblasti by měly vykázat meziroční růst dosahující téměř 100 procent. Průměrná společnost podle odhadů poroste o 30 až 40 procent. Z řešení problému přetížení sítí by měl mít prospěch trh hardwaru a softwaru, včetně technologií pro řízení politiky, kompresi, streaming a vyrovnávací paměť (cache). Výrobci handsetů, zejména smartphonů, kteří v porovnání s konkurencí používají technologie pro snížení používání sítě, budou ve výhodě. Pokud však nic nepodniknou, zřejmě budou muset stanovovat cenu podle naměřeného zatížení sítě a celkové zatížení sítě řídit.

Pevné linky zeštíhlují. A uvažují ekologicky.
V roce 2010 se globální telekomunikační sektor bude významně zabývat snižováním emisí CO2. Kontrola nákladů se stane běžnou hnací silou v rozvinutých i rozvíjejících se zemích. Operátoři pevných i mobilních sítí by měli zvážit klady přesunu hlasových a datových služeb mezi pevnými a mobilními sítěmi s ohledem na snížení celkových nákladů na energii. Nasnadě bude otázka, nakolik by měření používání širokopásmového přenosu mohlo odradit od nadměrného zatěžování sítě. Spolehlivější síťová technologie by mohla přinést snížení emisí produkovaných týmy údržby. Výrobci vybavení by měli i nadále zlepšovat efektivitu sítí a přijímat inovativní řešení pro efektivní využívání energie u síťových komponentů. Výrobci přístrojů a celé mobilní odvětví by se měli snažit snižovat emise pomocí takových kroků, jako je vypínání nabíječek nebo zavedení jednotné normy pro nabíječky.

Našli jste v článku chybu?