Hlavní navigace

Directors Index: Stav vědomostí českých manažerů zůstává stále na nízké úrovni

11. 10. 2010

Sdílet

V období od 1.7.2009 do 30.9.2010 bylo v každém kvartálu otestováno kolem 4.000 manažerů (3.976; 4.051; 4.112; 3.987; 3.769), z toho bylo 39% žen a 61% mužů. V meziročním porovnání se sice ukazatel zlepšil (z 41,75% na 46,97%), ale ukazatel v žádném z kvartálů nepřekročil hranici padesáti procentních bodů.

„Testovaní čeští manažeři a manažerky tak sice něco o managementu vědí a jejich manažerská rozhodnutí nejsou vždy vedena pouze intuicí nebo zkušenostmi, ale jejich znalosti v oblasti managementu nedosahují dlouhodobě ani polovinu doporučených vědomostí,“ říká Jan Bartůšek, zodpovědný za technickou podporu vortálu Directors.  

Ukazatel Directors Index se vypočítává jako vážená průměrná známka, kterou obdrží všichni testovaní manažeři v rámci vzdělávacího vortálu Directors.

Základem pro výpočet tohoto ukazatele je procentuální hodnocení všech testů, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. V databázi testů se momentálně nachází 1 300 otázek, obsahujících veškeré oblasti managementu. Dlouhodobě se sledují čtyři klíčové manažerské oblasti - Planning, Organizing, Directing, Controlling.

Nejvíce vědomostí projevovali testovaní manažeři v oblasti řízení lidí - Directing. Je to tím, že bez ohledu na velikost potřebuje prakticky každá firma ke splnění svých cílů pracovníky, a proto musí manažeři dát dohromady a řídit takový kolektiv, který bude schopen plnit zadané cíle. A testovaní čeští manažeři mají dlouhodobě nejvíce vědomostí o tom, kde tyto pracovníky vzít, jak je optimálně odměňovat, rozvíjet a motivovat.

Testovaní manažeři a manažerky mají opakovaně největší problémy s poslední oblastí manažerské práce – Controlling. Manažeři si stále neuvědomují, že všechny firmy se neustále vyvíjejí. Změna je způsobem života a může být aktivována mnoha činiteli, jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí firmy. Žádné firmě se proto změny nevyhnou, a to ať už z nutnosti, nebo jen proto, že se chce firma zlepšovat. Změna je tak něco, s čím se musí každý vedoucí pracovník smířit. Změna musí být proto nedílnou součástí práce manažerů a je s ní třeba nejen počítat, ale také se cílevědomě připravovat na její zavádění!

„Firmy, které jsou takto schopny určit své silné a slabé stránky a následně vzdělávat své vedoucí pracovníky v klíčových manažerských oblastech jsou schopny lépe poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti a tím obstát v dnešní silné konkurenci,“ říká Jan Bartůšek.

Našli jste v článku chybu?