Hlavní navigace

Efektivní řízení infrastruktury IT umožní novinka LANDesku

29. 5. 2013

Sdílet

Umožňuje spravovat softwarové licence i životní cyklus hardwaru a agregovat a analyzovat údaje o výrobcích, prodejcích a distributorech kvůli podpoře procesů a rozhodování.

„Dosud bylo k zajištění všech schopností, které Management Intelligence nabízí, zapotřebí pět nebo šest specializovaných produktů,“ tvrdí Brian Milovac, manažer LANDesku.

„Díky tomuto řešení pro správu aktiv dokáží uživatelé produktu Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) porozumět všem hardwarovým a softwarovým aktivům, která mají, a plně jich využít, zefektivnit procesy inventarizace, auditu a tvorby sestav.“

Management Intelligence přináší agregační nástroje Cloud Aggregator, které zajistí propojení s daty o prodejcích, výrobcích a distributorech a nabídnou úplný přehled o všech softwarových a IT aktivech a souvisejících datech.

Na rozdíl od jiných řešení je Management Intelligence prý jediné, které shromažďuje všechny údaje o distributorech na jednom místě. Správci IT tak vědí o softwaru a hardwaru, který pořídili, všechno. Mohou automaticky importovat údaje o prodejci a záruce již v době pořízení a mohou provádět datové analýzy za účelem normalizace, standardizace a výpočtu efektivního počtu softwarových licencí a oprávnění.

Po agregaci je možné data od různých dodavatelů v produktu Management Intelligence analyzovat. Správci IT mohou svá data zobrazit nebo sdílet prostřednictvím manažerské aplikace SmartVue, plánovat tvorbu sestav ze snadno dostupného portálu a vytvářet a publikovat specifické sestavy šité na míru různým zainteresovaným osobám. 

Mnoho organizací potřebuje lepší přehled o životním cyklu softwaru a aktiv a Management Intelligence jim ho zajistí. IT získá potřebnou sebedůvěru a přehled o všech svých aktivech, zjistí, čeho organizace nakupuje zbytečně moc, a odhalí neautorizované a nesystematické nákupy.

Když si organizace uvědomí, co všechno jí softwarové smlouvy a licence umožňují a začne spravovat všechny softwarové licence, včetně softwarových implementací SaaS a VDI, může vrátit nepoužívané licence, a omezit tak náklady a snížit rizika spojená se správou softwaru. 

Správcům IT nestačí sledovat softwarová aktiva a licence, musí mít také neustále přehled o veškerém hardwaru ve firemní síti a díky řešení LANDesku mohou sledovat hardwarová aktiva, ať jsou to tiskárny, routery, switche nebo jiná zařízení SNMP.

Pomocí Management Intelligence zjistí správci IT, kolik aktiv mají, jaký výkon tato aktiva podávají, kde se nacházejí a dokonce i jak jsou právě používána. To vše je možné díky automatickému importu informací potřebných pro správu záruky při pořízení, načítání čárových kódů, hlídání, kdy tiskárny potřebují údržbu a kdy je málo inkoustu či toneru, a sledování umístění tiskáren map a dalších aktiv.

Našli jste v článku chybu?