Hlavní navigace

Nový nástroj od EMC prý sám vyřeší špatnou konfiguraci úložných sítí

Sdílet

Pavel Louda 21. 5. 2009

„Podle našich zkušeností je více než polovina výpadků SAN zapříčiněna nevhodnou konfigurací, která vznikla v důsledku chybně navržené nebo provedené změny," uvedl Bob Laliberte, analytik v divizi Enterprise Strategy Group. „Kvůli velmi častým změnám, přesunům a přidávání zařízení se správcům úložišť SAN příliš nedaří udržet služby na úrovni, jakou by firma potřebovala."
Toto řešení zjednodušuje správu, zkracuje dobu potřebnou k nasazení a monitoruje infrastrukturu úložiště, přičemž k vyhledávání nových zařízení nepoužívá žádné agenty. Díky tomu lze proaktivně rozpoznávat slabá místa a zajistit, aby zákazníci byli vždy v souladu s interními pravidly pro konfiguraci, pokyny dodavatelů i oborovými doporučeními.
Software také zprostředkovává záznamy o auditování změn úložiště SAN a porušení pravidel a upozorňuje tak na možné incidenty, které by mohly ovlivnit kvalitu služeb, dříve než k nim dojde.
Zákazník tedy má k dispozici rozsáhlé možnosti pro generování sestav, které umožňují analyzovat konfigurace úložišť SAN, porušení pravidel a úroveň poskytovaných služeb.
To přispívá podle výrobce ke snížení nákladů na provoz datacentra, protože se zkrátí doba potřebná k nápravě problémů vzniklých nesprávnou konfigurací úložiště i výpadků způsobených chybou lidského faktoru.
Díky produktu Storage Configuration Advisor prý již nebudou zapotřebí zdlouhavé a neefektivní ruční procesy a zákazníci budou moci automatizovat proces ověřování, zda konfigurace infrastruktury vyhovuje oborovým i interně stanoveným předpisům a osvědčeným postupům.

Našli jste v článku chybu?