Hlavní navigace

Ericsson: ICT hrají klíčovou roli pro udržitelný rozvoj

Sdílet

Martin Noska 29. 3. 2010

Rok 2010 značí desetileté výročí dokumentu Rozvojové cíle milénia. „Ve zbývajících 5 letech tohoto plánu bude odvětví informačních a komunikačních technologií hrát ústřední roli v boji s chudobou a klimatickými změnami a při urychlení ekonomického oživení,“ prohlásil Hans Vestberg, generální ředitel společnosti Ericsson.

Jako jeden z pořadatelů konference Stav planety organizace Earth Institute, která se konala v New Yorku, Vestberg vyzdvihl úlohu telekomunikací z důvodu jejich dopadu na všechny rozvojové cíle milénia.

„Přístup k mobilním komunikacím je nutnou podmínkou přerušení bludného kruhu chudoby v rozvojových zemích. Správné nástroje mohou lidem pomoci zbavit se chudoby a dosáhnout rozvojových cílů milénia,“ uvedl Hans Vestberg. Přístup k mobilní komunikaci dokáže život lidí podstatně změnit. Dnes využívá mobilní komunikaci 4,6 miliardy lidí, za pět let to zřejmě bude 7 miliard uživatelů,“ prohlásil Vestberg. Dále podotkl, že je nutné úspěšně využít vzniklého potenciálu – „je nezbytné rozšiřovat působnost“ – a že bude nutné zapojit řadu různých odvětví a mezinárodních organizací.

V souvislosti s rolí telekomunikací při urychlení ekonomického oživení Vestberg upozornil na skutečnost, že si vlády zemí v různých částech planety stále více uvědomují význam investic do infrastruktury při nápravě důsledků finanční krize a že mobilní operátoři, kteří do infrastruktury tradičně investují značné prostředky, mohou k těmto snahám vlád významně přispět.

Na závěr Hans Vestberg dodal, že „ekonomický růst nemusí být v rozporu s ochranou životního prostředí. Naopak, investice do vysokorychlostního připojení pomohou stimulovat rozvoj obou oblastí a zahájit novou éru ekologicky šetrného hospodářství. Vysokorychlostní připojení bude nezbytnou podmínkou hospodářství 21. století vyznačujícího se nízkými emisemi uhlíku a povede k rozvoji služeb, jako např. chytré rozvodné sítě, inteligentní doprava nebo zdravotní péče prostřednictvím internetu – všechny tyto oblasti významně přispějí ke snižování produkce CO2.“

Našli jste v článku chybu?