Hlavní navigace

ERP Feis sám pohlídá změny různých veřejných zdrojů

18. 6. 2014

Sdílet

Další úpravy vyplývající z poměrně bohatých legislativních změn se dotkly oblasti DPH a účetních výkazů (pro české i slovenské klienty) nebo výkaznictví příspěvkových organizací. A do systému se zapracovala i podpora nové verze formátu Isdoc 6.

On-line služby představují novou možnost získávání údajů o partnerech z internetových zdrojů přímo do systému Feis, kde je s nimi možné dále pracovat. Informace zprostředkovává server provozovaný Arbesem, který data pravidelně aktualizuje a sjednocuje rozhraní.

Díky tomuto řešení jsou podle dodavatele data dostupná daleko rychleji než při přímém dotazování často přetížených originálních zdrojů. Velkou výhodou je také neměnnost rozhraní pro klientské instalace systému, případné změny v rozhraní oficiálních registrů se totiž řeší pouze na straně serveru online služeb.

Mezi poskytovanými on-line službami jsou informace o plátcích DPH (ať už z českého Registru plátců DPH, z něhož je možné zjistit spolehlivost plátce, zveřejněné bankovní účty a příslušnost k finančnímu úřadu, nebo z evropského systému Vies, kde jsou údaje o platnosti DIČ včetně názvu a adresy příslušného subjektu), informace o českých ekonomických subjektech (získané z Administrativního registru ekonomických subjektů – Ares) a informace z Insolvenčního rejstříku.

Tyto služby lze využít nejen pro urychlení práce při zadávání nových partnerů do systému (místo ručního opisování se většina údajů doplní sama po zadání IČ nebo DIČ), ale také pro kontrolu při zpracování dokladů nebo pro hromadné prověření partnerů.

Server online služeb dále zajišťuje rozesílání notifikačních zpráv, které upozorňují uživatele na změnu údajů dříve získaných pomocí online služeb Feis. Pokud tedy například uživatel zjistí v registru Ares adresu subjektu, a ten se za týden přestěhuje, automaticky se vygeneruje a uživateli odešle zpráva s informací o změně v adrese.

Přestože úpravy funkcionality pro podporu Sepa se týkají povinně především slovenských zákazníků, lze je využít i v českém prostředí, protože celá řada českých bank již formát Sepa podporuje. Využijí jej zejména společnosti, které používají příkazy k inkasu, protože Sepa umožňuje realizovat jednotné inkaso plateb v rámci celé Evropské unie.

Systém Feis navíc obsahuje novou evidenci souhlasů s inkasem (v terminologii Sepa se pro tyto souhlasy často používá pojem „zmocnění k inkasu“ nebo „mandáty“). Ty se pak propojují s inkasními příkazy a automaticky tak vstupují do exportovaných souborů inkasních příkazů posílaných do banky.

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?