Hlavní navigace

Faktory ovlivňující volbu zaměstnavatele v IT

16. 1. 2009

Sdílet

Zkuste si udělat seznam pěti nejdůležitějších faktorů z Vašeho pohledu a poté je porovnat s faktory, které nejčastěji zmiňují kandidáti na IT pozice v personálně-poradenské společnosti Synergie s.r.o.

Společnost Synergie s.r.o. působí jako prostředník mezi firmami hledajícími zaměstnance a uchazeči o zaměstnání a má tak přístup k informacím přímo od uchazečů a zná jejich priority a přání. Pojďme se tedy podívat na nejčastěji zmiňované faktory.

Náplň práce
Otázka pracovní náplně bývá při přijímacích pohovorech jedním z nejpodstatnějších témat. Řada uchazečů považuje tento faktor za nejdůležitější. V poslední době u uchazečů na manažerské pozice v IT převládá poptávka po širší a rozmanitější náplni práce. U IT specialistů pracujících s určitou technologií převládá snaha o úzce zaměřenou pracovní náplň do oblasti jimi preferované technologie, ve které se chtějí i dále rozvíjet.

Osobní růst
Příležitosti pro osobní růst a rozvoj jsou jedním ze základní požadavků na každé pracovní místo a každého zaměstnavatele. Uchazeči mají zájem jednak o rozvoj svých schopností a dovedností, jednak o možnost kariérního postupu v rámci společnosti. Většina zaměstnavatelů tyto možnosti v dnešní době nabízí, jsou však podmíněny dobrými výkony zaměstnance.

Pověst a jméno společnosti
Význam dobré pověsti společnosti byl vždy velmi důležitý a v posledních měsících se vzhledem k finanční a hospodářské krizi dostává stále více do popředí. Většina uchazečů preferuje velké mezinárodní firmy, jejichž nabídka je na první pohled lákavější. Na druhé straně zaznamenáváme nárůst zájmu o méně známé společnosti vstupující na český trh. V této oblasti uchazeči většinou přicházejí s pevně daným vlastním názorem, který si utvořili na základě rozhovorů se svými kolegy a blízkými osobami.

Pracovní kolektiv
Přátelský pracovní kolektiv bývá kandidáty zmiňován především v souvislosti s pracovními pozicemi, u kterých převládá týmová práce. Kandidáti uvádějí, že tento faktor významně ovlivňuje jejich pracovní spokojenost.

Míra zodpovědnosti
V otázce míry zodpovědnosti kandidáti často preferují vyváženou míru zodpovědnosti. Míra zodpovědnosti by neměla být příliš vysoká, aby pracovníky nezatěžovala nadměrným stresem, ale nesmí být ani příliš nízká, aby si zachovala svou motivační úlohu. Nalezení optimálního stavu je velmi specifické a liší se u každého jednotlivce. Někomu zkrátka vyhovuje práce v relativním klidu, jiný podává lepší výkony pod určitým tlakem.

Možnost využívat specifické dovednosti

Častým a legitimním požadavkem bývá také možnost využít specifické znalosti a dovednosti tak, aby je uchazeč mohl dále rozvíjet nebo alespoň udržovat jejich stávající úroveň. Jako příklad těchto dovedností můžeme uvést jazykové dovednosti, znalosti specifických technologií a v oblasti IT zejména široké spektrum certifikátů, které je potřeba obnovovat.

Flexibilita spolupráce
Specifikem IT oblasti je také možnost spolupracovat s řadou společností na zkrácený úvazek, nebo například pracovat na IČO. Nejčastěji se jedná o zmínění preferovaného typu spolupráce a zanechání prostoru pro jednání. Ze strany zejména zahraničních společností je však v poslední době preferována spolupráce podložená standardní pracovní smlouvou na plný úvazek s pozdější možností přizpůsobení podmínek – zkrácení úvazku, práce z domova atd.

Lokalita práce
Mezi jeden z nejpodstatnějších faktorů při rozhodování o přijetí pracovní nabídky patří lokalita práce. Kandidáti nejčastěji uvádějí a jako důležitou hodnotí dobu dojíždění. Například pro Prahu bývá akceptovatelná i doba dojíždění 45 minut.

Odměna
Na závěr uvádím patrně nejpodstatnější faktor ovlivňující kandidáta při rozhodování o pracovních nabídkách. V otázce platu nebývá pro kandidáty rozhodující jeho absolutní výše, ale porovnání platu vzhledem k ostatním podmínkám. Jinými slovy, řada kandidátů je ochotna akceptovat i nižší plat v případě, že jsou pro ně pracovní náplň a ostatní pracovní podmínky atraktivní. Optimální je však dosažení spokojenosti jak s platem, tak s pracovními podmínkami.

Výčet předchozích 9 často zmiňovaných faktorů při volbě zaměstnavatele v IT nemá za cíl tento aspekt volby zaměstnání kvantifikovat a zobecnit. Ostatně to ani nejde, neboť každý uchazeč o práci je individualita a má svůj specifický a jedinečný systém hodnot. Snahou personálně-poradenských agentur a zaměstnavatelů by mělo být tyto požadavky a přání, pokud jsou legitimní a reálné, zjistit a pokusit se o jejich splnění. Samozřejmě toto všechno za předpokladu, že zaměstnanec odvádí dobrou práci a je pro firmu přínosem.

Článek je prezentací společnosti Synergie.

autor:
Václav Szakál
Konzultant personálně poradenské agentury Synergie s.r.o.
szakal@syn.cz
www.syn.cz

Našli jste v článku chybu?