Hlavní navigace

Framework pro modelování a řízení podnikové architektury představila Adastra

23. 7. 2009

Sdílet

Novinka umožňuje vytvářet modely souvislostí od podnikatelských záměrů, cílů a indikátorů účinnosti a výkonnosti, přes business procesy s jejich kontextem, datovou architekturu, softwarové systémové prvky, až po prvky technické infrastruktury.
Framework je určen pro snadné modelování napříč vrstvami firmy i napříč jednotlivými oblastmi podnikání firmy. Vytvořené modely významně zpřesňují dopadové analýzy nebo analýzy dosažitelnosti a zkracují dobu potřebnou na jejich vytvoření. Modely obohacené o množství důležitých informací se pak prý stávají významnou platformou pro řízení zmapovaných prvků podnikových struktur.
Tím vnáší řadu nových možností využívaných při řízení podniku, zejména v rozhodování se, při přípravě a schvalování chystaných změn podniku a později při řízení realizace těchto změn. Velkou výhodou produktu EAF GG je možnost jeho postupného a nenásilného nasazení od jednotlivého útvaru či oddělení až po celou organizaci.
EAF GG je ve své standardní verzi realizován jako rozšíření možností CASE nástroje Enterprise Architect firmy Sparx Systems. Je však otevřen i pro přenos do jiných systémů (ARIS, Power Designer, Casewise a další).
„Enteprise Architecture Framework je výsledkem několikaletého vývoje, který byl iniciován jasnou potřebou jednoduchého nástroje pro mapování velké komplexity prostředí," říká Dušan Vaněk, principal konzultant v oblasti QA a Enterprise Architecture, který vedl tým vyvíjející nový produkt společnosti Adastra. „Při vývoji jsme každý těžili z praktických zkušeností, které jsme získávali ‚v poli' - na reálných projektech u vybraných zákazníků. Postupně jsme u nich implementovali beta verze nástroje, čímž jsme ještě před jeho uvedením na trh ověřovali správnost přístupů, přínosy pro zákazníky a úroveň naplnění jejich potřeb."

Našli jste v článku chybu?