Hlavní navigace

HP: Proaktivní ochrana dat je nutná

15. 9. 2012

Sdílet

Společnost HP představila výsledky průzkumu, který odhalil vzrůstající potřebu proaktivní ochrany firemních informací prostřednictvím inteligentních bezpečnostních mechanismů.

Podle nejnovější celosvětové studie, kterou na zakázku HP vypracovala společnost Coleman Parkes Research mezi vedoucími manažery a techniky velkých firem, jsou organizace stále aktivnější v oblasti proaktivního zabezpečení svých informací a dat. Rovněž se mnohem více soustřeďují na strategii, správu a řízení bezpečnosti; takřka tři čtvrtiny (71 %) respondentů se pravidelně účastní porad vedení svých organizací právě na toto téma. Roste také zájem o nástroje zajišťující bezpečnost informací – 82 % respondentů naznačilo, že zkoumá možnost implementace řešení z oblasti bezpečnosti informací a správy událostí (Security Information and Event Management, SIEM).

Průzkum Coleman Parkes Research ovšem rovněž ukázal, že se organizace věnují mnohem více reaktivní ochraně namísto proaktivním technologiím. Více než polovina respondentů například přiznala, že čas a prostředky investované do reaktivních technik převažují nad proaktivními prostředky. Pouze 45 % organizací zatím definovalo strategii pro správu informačních rizik a 53 % firem řeší správu informačních rizik pouze ručně nebo jednotlivé hrozby nevyhodnocuje vůbec. Takový postup samozřejmě brání možnosti proaktivního předcházení hrozbám.

Dotazovaní manažeři zároveň vyjádřili své obavy z toho, že nové technologie skýtají neznámé a rozsáhlé bezpečnostní hrozby. Na vrcholu žebříčku rizik se u nich stále nacházejí cloudové technologie, průzkum však ukázal, že největší slabinu nepředstavují technologické překážky, ale nedostatek znalostí a informací. Většina respondentů se shodla, že největší obavy spojené s cloud computingem souvisí s nepochopením bezpečnostních nároků (62 %) a nasazením služeb bez dohledu jejich poskytovatele (55 %). Přesto však dvě třetiny respondentů věří, že cloudové služby mohou být stejně bezpečné, jako tradiční datová centra.

Oslovení manažeři definovali nejčastější IT faktory, které zvyšují náročnost správy zabezpečení podnikového technologického prostředí:

  • Mobilita: Takřka tři čtvrtiny respondentů (73 %) přiznaly potíže v centralizované správě IT zařízení. Více než polovina dotázaných (51 %) uvedla, že riziko ztráty dat nebo jejich odcizení zvyšuje rychlý nárůst mobilních zařízení.
  • Velké objemy dat: Dvě třetiny (66 %) respondentů zmínily problémy s ochranou a zpracováním objemných dat.
  • Správa identit: Oslovení manažeři naznačili, že největší problém v oblasti správy identit představuje ochrana dat (74 %) a jejich odpovídající kontrola (69 %).
  • Hrozby související s tiskem: Ačkoli zabezpečení dat představuje prioritu ve všech organizacích, 68 % respondentů nepoužívá žádné řešení pro zabezpečení tiskových úloh, aby zabránila nepovolaným osobám v možnosti proniknout nebo zpronevěřit citlivé informace v tištěných dokumentech.


Společně s příchodem velkého množství technologických inovací se neustále vyvíjejí i hrozby – jsou mnohem odolnější a méně předvídatelné. Aby se organizace mohly s těmito riziky vypořádat, musejí vytvořit proaktivní a dlouhodobě udržitelnou strategii pro správu informačních rizik. Pro tento účel HP nabízí inteligentní bezpečnostní řešení, která pomáhají prozkoumat, transformovat, optimalizovat a spravovat technologická prostředí a ochránit klíčová aktiva organizací.

Metodologie
Uvedený průzkum byl vypracován společností Coleman Parkes Research na zakázku HP a zahrnoval 550 rozhovorů se zástupci vyššího a technického managementu velkých podniků (s více než 1 000 zaměstnanci) a středně velkých (500 až 1 000 zaměstnanců) organizací. Tyto rozhovory se uskutečnily telefonickou formou v červnu 2012. Do průzkumu byly zahrnuty regiony Severní Ameriky (USA a Kanada), Evropy a Středního východu (Česká republika, Francie, Dánsko, Německo, Rusko, Spojené Arabské Emiráty a Velká Británie), Asie a Tichomoří (Austrálie, Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea), a Latinské Ameriky (Brazílie a Mexiko).

Našli jste v článku chybu?