Hlavní navigace

ICT Unie: Stát přichází o miliardy, je potřeba změn v legislativě a v praxi veřejných zakázek

3. 2. 2011

Sdílet

Masivní a zároveň promyšlené nasazení informačních a komunikačních technologií představuje jedinou cestu, jak může ČR a její ekonomika obstát v globální konkurenci. Podobně i efektivní fungování veřejné správy je bez ICT nemyslitelné. Současný systém zadávání i realizace veřejných zakázek však vede v některých případech k takové volbě dodavatele, jež není optimální jak z hlediska celkových nákladů státu, tak z hlediska adekvátnosti dodaného řešení a služeb,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Hlavní opatření, která ICT Unie v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti ICT navrhuje:
1.    Zjednodušit formální náležitosti vyžadované u nabídek
- V současnosti je uchazeč obvykle odmítnut kvůli sebemenší formální chybě v nabídce.
- ICT Unie navrhuje posílit možnost, aby drobné formální nedostatky neznamenaly automatickou diskvalifikaci uchazeče – buď tím, že formality ve stanovené lhůtě opraví, nebo snížením bodového hodnocení uchazeče při ponechání v soutěži.
2.    Intenzivněji využívat soutěž o návrh
- Detailní technické zadání zakázky ve veřejné správě často vede k neoptimálním výsledkům.
- ICT Unie navrhuje posílit možnost využívat soutěž o návrh (podobně jako v architektuře), tedy vypsat zakázku tak, že zadání splňuje zákonné požadavky, aniž by bylo příliš detailní.
3.    Zvýšit kauci požadovanou pří podání návrhu na přezkoumání výběrového řízení
- Velká část těchto návrhů je čistě účelová, má za cíl zdržet realizaci zakázky, vyvolat senzaci apod.
- ICT Unie navrhuje kauci zvýšit tak, aby „spekulanty“ od podobných účelových podání odradila.
4.    Posílit odborné kompetence ústředních orgánů státní správy a ÚOHS pro řešení případných problémů týkajících se veřejných zakázek
- Odborníci ve veřejné správě nemají vždy dostatek volné kapacity a odborných kompetencí řešit problémové situace, jež mohou u technologických zakázek nastat.
- ICT Unie navrhuje věnovat větší pozornost personální politice a otevřít možnost intenzivnějšího využití nezávislých expertů, stanovit systém certifikací apod.
5.    Vytvořit mechanizmus pro úpravu zadání v průběhu realizace zakázky
- U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizace nezřídka objeví technické novinky, jež by mohly dodávku zkvalitnit a zlevnit, nelze je však použít, protože zadání se nesmí měnit.
- ICT Unie navrhuje vytvořit mechanizmus, jenž by se dal v určitých odůvodněných případech použít k úpravě zadání během realizace zakázky.

Výše uvedené návrhy jsou součástí dokumentu „Co s veřejnými zakázkami v ICT“. Ten je výsledkem dlouhodobé cílené spolupráce zástupců státní správy (např. členové expertní komise ministerstva pro místní rozvoj, která připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách), představitelů ICT firem a odborné veřejnosti.

Dokument bude zaslán na Úřad vlády a na jednotlivá ministerstva jako podklad k meziresortnímu připomínkovému řízení týkajícímu se navrhované novely zákona. Materiál obdrží také členové Národní ekonomické rady vlády.

Našli jste v článku chybu?