Hlavní navigace

Invex ERP Forum představí aktuální trendy z oblasti podnikových informačních systémů

11. 9. 2009

Sdílet

Na zásadní otázku ‚Jaké schopnosti firem jsou nejdůležitější pro to, aby se vyrovnaly se situací na trhu, a jakou roli v tom mohou sehrát informační systémy?‘ se budou snažit najít odpověď mimo jiné zástupci významných subjektů na trhu podnikových informačních systémů - ABRA Software, Asseco Solutions, CCV Informační systémy, DC Concept a J.K.R, kteří jsou Gold partnery konference. Obsah Invex ERP Fora bude zaměřen na otázky přínosu ERP systémů pro zvýšení flexibility podniků, jejich schopnosti rychle reagovat na změnu poptávky, přizpůsobovat pružně plány výroby, optimalizovat zásoby, nalézat a řešit úzká místa podniku nebo analyzovat ziskovost jednotlivých aktivit. Odborným garantem programu je časopis IT Systems, který se na problematiku podnikových informačních systémů dlouhodobě specializuje.

Pokud se týká zcela konkrétních témat, která budou 5. a 6. října v přednáškových sálech nového pavilonu P podrobně rozebírána, byl hlavní zřetel brán na specifika jednotlivých odvětví. Jeden z konferenčních dnů tak bude zaměřen na problematiku ERP systémů v podnicích z oblasti obchodu, distribuce a služeb, druhý na výrobní podniky a stavebnictví. Kromě speciálních témat, jakými jsou Elektronická fakturace ISDOC a Datové schránky v podnikové praxi budou v rámci panelových diskusí a tematických partnerských i zákaznických prezentací dopodrobna prodiskutovány okruhy jako Klíčové vlastnosti ERP systémů v době ekonomické nejistoty, ERP systém jako nástroj optimalizace výkonnosti a efektivity podniku, ERP systémy a procesní řízení – automatizace podnikových procesů a řada dalších.

Někteří partneři konference se rozhodli spojit svoji účast na Invex ERP Foru s představením produktových novinek.  V sekci ERP systémy a elektronická výměna informací – EDI si tak svoji premiéru odbude například nová verze řešení EDI ORION 2.0, clearingového centra pro integraci jednotlivých oblastí elektronické komunikace podniku s jeho partnery. Z celé řady nových funkcí tohoto řešení dodávaného formou služby je možné zmínit chytré funkcionality pro sledování příjmu dodávek nebo podporu datových schránek a nového formátu ISDOC pro elektronickou fakturaci. V rámci bloku Manažerské informační systémy a Business Intelligence novinku ze svého portfolia představí společnost CCV Informační systémy. Pod názvem BI4Dynamics přichází s nástrojem pro manažerské informační systémy a datové sklady. Díky širokým možnostem nasazení jde o ojedinělé řešení business intelligence pro ERP systémy Microsoft Dynamics.

Také Asseco Solutions ukáže celou řadu novinek. V systémech Datalock to bude například e-learning, rozšíření využití čárových kódů nebo nové funkcionality pro veřejnou správu v systému Datalock SPIN, chybět nebudou nové výstupy z Datalock Wéčko či inovace hotelových a restauračních systémů. V systémech Helios je Helios Green vylepšen v oblasti komunikace s internetem, zákazníky i obchodními partnery a přináší i celou řadu nástrojů na snižování firemních nákladů. Podstatou novinek v rámci Helios Orange je přizpůsobit systém tak, aby dokázal vyhovět požadavkům dalších uživatelů v rámci podnikových procesů a došlo tedy k celkovému zefektivnění práce. Množství vylepšení představí i malým firmám a podnikatelům určený Helios Red. Jedná se například o nový samostatný modul Kniha faktur a pokladna nebo možnost pořídit si tento systém formou pronájmu. Na využití informačního systému s cílem zvýšení prodeje a téma výroby a ERP se pak zaměří společnost ABRA Software. Své novinky pak představí i společnost DC Concept.

Z dalších konferencí navazujících na předchozí ročníky a konaných v rámci doprovodného programu veletrhu Invex můžeme uvést na aktuální trendy ve vzdělávání cílené ICT Forum pro školy nebo Svět IT Security, akci zaměřenou na počítačovou bezpečnost.

Nové konferenční projekty s sebou pak přinášejí aktuální pohled nejen na svět ICT, ale jejich záběr je bezpochyby ovlivněn i současnou ekonomickou situací a příslušnými dopady na oblast ICT. Pod názvem IT & Management Forum tak proběhne blok prezentací představujících technologie, produkty a trendy v oblasti ICT se zaměřením na jejich přínos pro řízení a fungování podniků a jejich aplikace v praxi, konference věnovaná oblasti Outsourcingu a insourcingu se pokusí odhalit potenciální přínosy a možná úskalí jejich využití v době ekonomické krize. Chybět nebude ani téma Inovačního potenciálu ICT, program cílený na možnosti přírůstkových a radikálních inovací podnikových produktů a procesů postavených kolem současných a nastupujících digitálních technologií. Dva světy informačních technologií, starý a nový, se setkají v rámci konference IT 1.0/2.0.. Hovořit se zde bude o tématech jako jsou webové aplikace, sociální sítě či propojování objektů reálného světa s internetem.

Souběžně s Invex Forem se na brněnské Výstaviště sjedou 5. a 6. října i zástupci státní správy a samosprávy z celé republiky. Na dvoudenní konferenci 3IN budou diskutovat o zásadních tématech elektronizace veřejné správy.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?