Hlavní navigace

Ionix od EMC slibuje integrovanou správu usnadňující přechod na cloud computing

20. 7. 2009

Sdílet

Ionix kombinuje automatizovaná řešení zajišťující dodržování pravidel pro servery a konfigurace, která EMC získala nedávnou fúzí se společností Configuresoft, s nově unifikovaným portfoliem softwaru EMC pro správu.
Za posledních pět let se společnosti EMC díky akvizicím i vlastním zdrojům podařilo vytvořit poměrně široké portfolio technologií, které zajišťují správu IT v datacentru - např. Smarts, nLayers, Voyence, Infra, ControlCenter a Configuresoft. Ionix tyto systémy kombinuje do jednotné řady řešení nabízejících funkce pro správu zahrnující celou fyzickou i virtuální IT infrastrukturu - tedy servery, sítě, úložiště i aplikace.
Řešení Ionix se dělí na čtyři kategorie. Každá z nich nabízí virtualizovanému datacentru jiné přínosy:
• Ionix for Service Discovery and Mapping: Zviditelňuje strukturu komplexních aplikací včetně jejich fyzických i virtuálních závislostí. Podporuje shromažďování dat do databáze CMDB (Configuration Management Database)/CMS (Configuration Management System), správu změn i řešení potíží s aplikacemi a pomáhá zákazníkům řešit problémy související se zajištěním nepřetržitého chodu společnosti a obnovením celých poboček v rámci fyzické i virtuální infrastruktury. Řešení také umožňuje přesné mapování serverů a aplikací jako součást přípravy ke stěhování či konsolidaci datacentra nebo jeho migraci do virtualizovaného prostředí.

• Ionix for IT Operations Intelligence: Zajišťuje automatickou analýzu příčin a dopadů potíží a také monitorování služeb ve fyzickém i virtuálním prostředí. Toto řešení také umožňuje vizualizaci vztahů mezi virtuálními počítači, servery VMware ESX, na kterých jsou provozovány, a sítí. Do zákazníkova řešení Service Desk je tedy možné integrovat funkce pro automatickou analýzu příčin a dopadů potíží. To umožňuje generovat záznamy o konkrétních problémech, které zjistila technologie Ionix pro rozpoznávání symptomů. Tím řešení přispívá k lepší správě incidentů a schopnosti reagovat na problémy.

• Ionix for Data Center Automation and Compliance: Umožňuje zákazníkům škálovat virtualizované datacentrum bez zvyšování počtu zaměstnanců. Obsahuje řešení zajišťující důsledné dodržování pravidel v rámci celé IT infrastruktury (servery, úložiště, závislosti aplikací a sítě), díky nimž lze vyhodnocovat dodržování pravidel pro konfiguraci a porovnávat stav infrastruktury se zákonnými požadavky, doporučenými postupy a interními směrnicemi včetně pokynů pro nasazení produktu VMware vSphere 4. V celé fyzické i virtuální infrastruktuře je pak možné napravit zjištěné nedostatky v dodržování pravidel. Řešení lze dále integrovat s produkty Ionix for IT Operations Intelligence, aby změny, ke kterým došlo, bylo možné zobrazit na mapě provozní topologie, a procesy pro správu incidentů a problémů propojit s procesy pro správu změn a konfigurací.

• Ionix for Service Management: Umožňuje zákazníkům rychle nasadit škálovatelnou a nákladově efektivní správu služeb ITIL (IT Infrastructure Library). Toto řešení se zaměřuje na dva důležité body integrace portfolia: integraci s databázemi CMDB a automatizaci pracovních postupů. Zákazník může vytvořit federovanou databázi CMDB, do které se automaticky ukládají data o fyzických i virtuálních CI a závislostech.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?