Hlavní navigace

Jak vypadal 3. ročník ECM konference Docuride?

Sdílet

Martin Noska 21. 10. 2010

Konference byla realizována v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavní ideou konference je snaha reagovat na aktuální témata v oblasti ECM, poskytnout komplexní pohled na problematiku elektronických dokumentů, umožnit účastníkům výměnu zkušeností s ostatními a získat nové náměty pro realizaci řešení v  oblasti zefektivňování práce s dokumenty. Z toho důvodu byl velký prostor věnován konkrétním případům, prezentovaných samotnými uživateli, kteří se podělili o své zkušenosti z nasazení ECM řešení jako např. správa faktur, smluv, řešení datových schránek apod.

Nejnovější technologické trendy v oblasti ECM představili vedoucí společnosti na trhu jako jsou OpenText, Microsoft, SAP a Kofax.

Velmi diskutovaným tématem byla dlouhodobá elektronická archivace dokumentů, jakým způsobem zajistit právní nenapadnutelnost takových dokumentů a praktické využití elektronického podpisu. Panelové diskuze na toto téma se zúčastnili mimo jiné i JUDr. Radim Polčák, Ph.D. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Ing. Petr Kuchař, člen představenstva ICT Unie (dříve SPIS), ředitel První certifikační autority Ing. Petr Budiš, Ph.D. a Ing. Oskar Macek, ředitel projektu implementace elektronické spisové služby Ministerstva vnitra.

Na závěr večera pak byli všichni pozváni do říše bublin prostřednictvím Bubbleshow Matěje Kodeše, shlédli bubliny neuvěřitelných tvarů i velikostí a mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být uvnitř jedné z nich.

Druhý den konference byl určen především workshopům probíhajícím ve více přednáškových sálech najednou a tematicky rozdělených tak, aby účastnící získali co nejvíce praktických informací o požadovaných oblastech, technologiích a řešeních.

Konference Docuride se konala již po třetí a zájem o ní každým rokem stoupá. Letos jí navštívilo téměř 100 účastníků, představitelů významných společností a odborníků z oblasti elektronické archivace a správy dokumentů.

Našli jste v článku chybu?