Hlavní navigace

Jaká je bilance v oblasti softwarového pirátství za rok 2008?

23. 1. 2009

Sdílet

V Česku se podle poslední analýzy BSA již dva roky za sebou užívá 39 procent softwaru nelegálně. Jaká bude nejaktuálnější bilance pirátství, se ukáže až v květnu, kdy bude zveřejněna nová výroční studie za rok 2008. „Případný pokles bude pravděpodobně o procentní bod. Nicméně i udržení míry pirátství na 39 procentech bude úspěch. Na míru pirátství bude mít vliv hlavně tempo šíření pirátského softwaru v domácnostech,“ řekl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance).

Loni stagnovala nejen tuzemská míra pirátství, ale i konkurenceschopnosti českého IT odvětví. V celosvětovém Indexu konkurenceschopnosti odvětví informačních technologií, který hodnotí 66 zemí, se Česko loni již podruhé za sebou umístilo na 29. místě. Nejvíce se propadlo v hodnocení obchodního prostředí a oblasti právního prostředí IT odvětví. Tyto závěry vyplynuly ze studie vydané agenturou Economist Intelligence Unit (EIU).

BSA se letos bude opět snažit snížit míru pirátství dalšími kampaněmi ve firemním sektoru. Tam se daří dlouhodobě pirátství úspěšně potlačovat. „Naším cílem je letos plošně oslovit další desítky tisíc firem v odvětvích s vysokou mírou pirátství. Budeme se navíc snažit ve spolupráci s výrobci softwaru cíleně vytipovávat firmy, které užívají nelegální software dlouhodobě,“ řekl Jan Hlaváč.

Protipirátské kampaně se zaměří hlavně na firmy s méně než stem zaměstnanců. Z prosincové analýzy BSA totiž vyplynulo, že ve společnostech se zhruba padesáti zaměstnanci se vyskytuje nejvíce pirátského softwaru. „Nejméně se pirátský software vyskytuje ve firmách s 250 a více počítači. Naopak menší firmy se o legálnost softwaru často vůbec nezajímají. Příčinou je neznalost či ignorování licenčních podmínek a mnohdy i snaha ušetřit na nákupu potřebných licencí,“ vysvětlil Jan Hlaváč.

Pirátský software se daří držet na uzdě hlavně firmám, v nichž jsou zavedeny dobře fungující kontrolní mechanismy, vyplynulo ze studie IDC. „Mezi ně patří důsledná správa užívaného softwaru, přehled o nákupu počítačového vybavení, existence interních pravidel pro práci se softwarem a proškolování zaměstnanců,“ dodal Jan Hlaváč.

V tomto ohledu může firmám pomoci i loňská novinka. Česká společnost pro jakost iniciovala vydání mezinárodního standardu ISO 19770-1, který jasně definuje, jak se má hospodařit se softwarem. K dispozici jsou rovněž dvě nové certifikace: SAM Manažer je určena pro interní zaměstnance firem a certifikace SAM Auditor se zaměřuje na specialisty z konzultačních firem. „Firmy mohou konečně poznat, kdo je kvalifikovaný odborník a kdo se za něj jen vydává. Dlouhá léta existovaly jen různé neoficiální certifikace, čehož řada rádobyauditorů zneužívala,“ řekl Jan Hlaváč.

Překvapením pro mnoho firem bylo loňské sdělení BSA, že elektronická písma, takzvané fonty, mohou podléhat licenci podobně jako počítačové programy. „Na písma se v praxi často vztahují i multilicenční podmínky, které v závislosti na výši platby za licenci stanovují, v kolika počítačích smí být písmo užíváno,“ řekl Jan Hlaváč.

Řadu písem získávají uživatelé jako součást již zakoupených aplikací – kancelářských typu MS Office či grafických nebo publikačních, například InDesign od firmy Adobe. Mnoho fontů si však uživatelé stáhnou také z internetu, aniž si ověří původ a legální možnosti užívání těchto písem. Dopisy, časopisy, knihy či jiné dokumenty obsahující text jsou tedy v Česku mnohdy publikovány s využitím nelegálně vlastněného elektronického písma. „Pokud by se tvůrci nelegálně užívaných písem začali aktivněji domáhat svých práv, hrozily by některým tuzemským firmám statisícové, či dokonce milionové náhrady škod a pokuty,“ dodal Jan Hlaváč.

Našli jste v článku chybu?