Hlavní navigace

Konica Minolta: Mezinárodní management ovládli Češi

Sdílet

Pavel Louda 28. 6. 2013

Evropská struktura společnosti Konica Minolta čítající 28 poboček byla k počátku fiskálního roku 2013 změněna na 4 regionálně příslušné clustery: North, West, South a East. Tím nejpočetnějším s 15 pobočkami pokrývající prodeje společnosti v 23 zemích je přitom Cluster East. Výkonný ředitel této entity je Roman Tihelka a Češi jsou s jednou výjimkou také členy nejužšího pětičlenného vedení clusteru.

Česká pobočka KM má v rámci rozsáhlého geografického území rozkládajícího se od Ruska až po Turecko výjimečné postavení z hlediska tradice (Minolta byla na území Československa již v roce 1990) i dle výše tržního podílu na lokálním trhu, který v některých produktových segmentech dosahuje na více než 45 %.

Expanze na východní trhy probíhala přes rakouskou pobočku ve Vídni (dřívější Minolta Austria International). Ta hrála roli jakéhosi mentora nově vzniklým organizacím v jednotlivých státech. V něčem tak tato oblast vykazovala aspekty clusteru ještě před reorganizací a mohla být pro ni dokonce částečně inspirací. Jelikož byla divize Minolta Austria International v roce 2008 zrušena, byla v rámci nové struktury prý pozice české pobočky jako lídra východních trhů logická.

Motivace k zavedení systému clusterů vycházela zejména ze snahy podpořit výměnu nápadů, praxe a spolupráce v mezinárodní činnosti. Podnikání v oblasti tiskových zařízení se za poslední dekádu významně změnilo.

Styl vedení v Clusteru East je „Management by Objectives“. Cluster Manager zadává jednotlivým zemím detailní ukazatele, které mají splnit. Nad zadáním vznikne sada KPIs (Key performance indicators) a KGIs (Key goal indicators), které pomáhají tyto strategické cíle měřit a vyhodnocovat. Celý tým clusteru se osobně angažuje na plnění strategických cílů v problémových zemích.

Výše zmíněné pětičlenné nejvyšší vedení na úrovni clusteru se věnuje pěti oblastem: prodej, servis, marketing, supply chain management a finance.

Našli jste v článku chybu?