Hlavní navigace

Nově integrovaná řešení webMethods a ARIS od Software AG vylepší podnikové procesy

29. 4. 2011

Sdílet

Oba produkty nabízejí vzájemnou těsnější integraci, což prý  organizacím umožní sladit provozní IT s vytyčenými cíli, zapojit více vlastníků procesů, zjednodušit nasazování systémů či jejich aktualizaci.
Dle společnosti Gartner společnosti jeví zvýšený zájem o lepší integraci napříč různými rolemi s použitím komplexních a nejlepších produktových řad a nástrojů, které umožní modelování podnikových procesů, objektově orientovanou analýzu dat či databází včetně jejich návrhu a řízení požadavků. V ideálním případě organizace definují podnikové procesy, události a workflow v nástrojích pro BPA, které pak přenesou do IT modelovacích nástrojů a sad nástrojů pro BPM, ve kterých probíhají detailnější softwarové analýzy, analýzy datových služeb, návrhy a vývoj.“

Klíčové vlastnosti nových produktů webMethods a ARIS podle výrobce:

  • Interoperabilita procesního modelu – vlastníci procesů z IT i z obchodu mohou spolupracovat s jistotou, že navržený procesní model je ten, jehož procesy jsou nakonec spuštěny. Stejný procesní model je udržen v průběhu celého „kolečka“-roundtripu procesního životního cyklu, kde probíhá jeho předání mezi nástroji ARIS a webMethods: od návrhu a analýzy přes implementaci a automatizaci až k měření a nazpět k návrhu. Zabudované funkcionality pro řízení změn pak zaručují, že změny v provedené v jakémkoliv kroku jsou promítnuty do dalších fází.
  • Komplexní integrace obsahu – integrace obsahu v rámci automatizovaných podnikových procesů přináší další užitek pro organizace. Dříve BPMS nástroje zajišťovaly automatizaci podnikových procesů napříč různými IT systémy a workflow podřízenou interakci účastníků procesů. webMethods 8.2 přichází s podporou dokumentů v procesech. Překlenuje tak mezeru mezi procesy a velkým počtem dokumentů, které jsou potřebné ke spouštění těchto procesů.
  • Na obchodě založené zpracovávání událostí – organizace mohou zvýšit svou agilitu začleněním práce s podnikovými událostmi do své dennodenní činnosti. Nestrukturované události jsou generovány bezpočtem interních i externích systémů. Organizace, které mají k dispozici možnost rozpoznat mezi nimi ty kombinace, které stojí za povšimnutí, mohou včas díky filtrovaní reagovat ještě předtím, než některé z událostí ovlivní provoz. Verze webMethods 8.2 je připravena na práci s událostmi sadou funkcionalit pro analýzu pravidel událostí, rozpoznávání vzorců událostí nebo identifikací, prognózování a korelací událostí.
  • Agilita IT a řízení změn – k dispozici je řada nových vlastností, které umožní zákazníkům o dost komfortnější a jednodušší nasazování či aktualizace software. Přínosem pro zákazníky bude rychlejší a jednodušší proces aktualizace a jednoznačně nižší náročnost časová i finanční při nasazování softwaru napříč organizací.
  • Podpora webově orientované architektury (Web-Oriented Architecture – WOA) – organizace, které využívají architekturu WOA pro rychlé budování různých podnikových mashupů nebo mobilních či webových aplikací, užívají REST služby k práci s WOA zdroji. webMethods 8.2 přináší podporu celého životního cyklu REST služeb včetně vytváření, užívání a jejich řízení, aby byly zajištěny kvalita, bezpečnost a nároky SLA.
Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?