Hlavní navigace

Svou vizi nově koncipovaného datového centra představil Novell

4. 5. 2009

Sdílet

Svou vizi pro budoucnost datového centra spolu s portfoliem integrovaných produktů, které mají zákazníkům pomoci zvýšit agilnost a snížit náklady, komplexnost a rizika, představila firma Novell.
Service-Driven Data Center (datové centrum určované službami) zahrnuje řešení pro budování, správu a měření datových center další generace, aby manažeři IT mohli koncovým uživatelům poskytovat požadované služby prostřednictvím flexibilní, automatické a ekonomicky efektivní infrastruktury.
Novell prý disponuje kombinací technologicky nezávislých, interoperabilních a snadno použitelných řešení, která umožňují zákazníkům maximalizovat využití jejich IT majetku při důsledném zabezpečení a shodě s předpisy - ať se jedná o zákazníka, který provozuje serverovou farmu, staví interní cloud nebo využívá externí cloud.
„Bavili jsme se se stovkami zákazníků a partnerů a všichni se shodují na tom, že jediným důvodem existence IT je plnit podnikové potřeby a poskytovat služby, které podniky požadují," řekl Jeff Jaffe, technologický ředitel a výkonný viceprezident podnikových jednotek společnosti Novell. „Service-Driven Data Center přináší agilní, ekonomicky výhodnou infrastrukturu složenou z modulárních a přitom integrovaných řešení pro podnikový Linux, virtualizaci, správu pracovních úloh a správu podnikových služeb."
Většina současných datových center se soustředí na zvyšování flexibility ve snaze o dosažení co nejúčinnějšího využití stávajícího majetku. Tyto optimalizace jsou často prováděny ryze z pohledu IT, aniž by zohledňovaly informace o tom, jak se IT infrastruktura vztahuje k požadavkům podniku. Díky novým prostředkům na správu podnikových služeb a schopnosti dosáhnout lepšího přehledu o IT infrastruktuře jsou nyní organizace schopny transformovat své datové centrum na provoz, který se větší měrou odvíjí od služeb a soustředí se na požadavky podniku.
V budoucnu, kdy se datové centrum dostane mimo podnikové hranice, a linie mezi kapacitou starších technologií, interním cloudem a externím cloudem se smažou, budou organizace potřebovat nové nástroje pro bezpečnou a účinnou správu pohybu heterogenních úloh napříč infrastrukturou a zajištění konzistentních služeb pro potřeby podniku. Service-Driven Data Center je prý prvním krokem k uskutečnění vize o bezpečné a uspořádané správě heterogenní kapacity z různých zdrojů.

Součásti datového centra určovaného službami
Datové centrum určované službami je postaveno na metodice ITIL. Odstraňuje rizika a komplikace spojené s realizací pomocí bezpečného, kontrolovaného, opakovatelného a účinného modelu služeb datového centra, který přináší měřitelné výsledky. Návrh Service-Driven Data Center je určen pro heterogenní prostředí. Využívá inteligentní řídící a automatizační nástroje k měření výkonnosti celé IT služby proti definovaným podnikovým cílům. Integrovaná a modulární vize datového centra určovaného službami má tři hlavní složky:

Budování - Servery se systémem Linux Enterprise: Operační systém je základnou IT infrastruktury, proto je interoperabilita a flexibilita nutností. SUSE Linux Enterprise 11, uvedený 24. března, byl vytvořen pro kritické podnikové aplikace nasazené na fyzických i virtuálních serverech, na specializovaných zařízeních i v cloudu.

Správa - Správa virtualizace a pracovních úloh: Novell se na pracovní úlohu dívá holisticky. Definuje ji jako sadu operačního systému, middlewaru a aplikací, které svou součinností poskytují koncovým uživatelům určité služby. S řešeními PlateSpin Workload Management mohou podniky rychle reagovat na aktuální požadavky. Pomocí virtualizace mohou optimalizovat, vyvažovat a chránit všechny servery v heterogenním datovém centru.

Měření - Správa podnikových služeb: Pro zajištění kvality služeb jsou vyžadovány nástroje, které budou měřit plnění dohod o úrovni služby a vytvoří vazby mezi podpůrnou IT infrastrukturou a poskytovanými podnikovými službami. Řešení Novell Business Service Management poskytují ucelený pohled na životní cyklus systému, takže dávají podnikům lepší přehled o tom, kde a jak v datovém centru běží pracovní úlohy.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?