Hlavní navigace

Nový nástroj pro usnadnění modelování dat v SOA představil Progress

Sdílet

Pavel Louda 4. 8. 2009

DataXtend SI umožňuje smysluplnou výměnu informací mezi aplikacemi a službami v rámci messagingu a servisně orientované architektury SOA (service-oriented architecture). Využitím technologie modelování výměny zpráv mohou podniky podle výrobce vytvářet vrstvu datové interoperability, která zprostředkovává informace mezi rozmanitými logickými a fyzickými modely jejich aplikací a služeb. Na rozdíl od jiných přístupů tento model výměny informací prý poskytuje prostředky pro řízení mediací v dynamických prostředích a umožňuje podnikům rychle se přizpůsobit změnám, tyto změny implementovat a minimalizovat riziko vzniku problémů v produkční sféře.
DataXtend SI 8.4 vychází z práce společnosti Progress Software na TM Forum Information Frameworku (obvykle označovaném jako SID) pro poskytovatele komunikačních služeb. Produkt podporuje XML modely standardu ACORD pro pojišťovací odvětví a další technické standardy včetně tzv. „flat files" s formáty jako jsou csv (comma separated values), tabelátorově oddělená data či formát Microsoft Excel, a také non-XML formáty jako Cobol Copybooks, což umožňuje modernizovat práci mainframů s daty.
Víceproudá spolupráce zase umožňuje využít pokročilou třícestnou porovnávací techniku, která zvyšuje produktivitu projektových týmů současně pracujících na několika verzích určitého projektu. Je tak například možné zároveň provozovat stávající verzi projektu, zároveň s tím testovat další verzi a ještě další verzi vyvíjet.
Verze 8.4 produktu DataXtend SI rozšiřuje podporu vytváření a správy abstraktních rozhraní služeb založených na společném informačním modelu. To umožňuje vývojářům dále využít jejich investice do modelování logických dat v prostředí SOA generováním definic rozhraní služeb, které jsou dobře přizpůsobené logickému modelu použitému pro mediaci.

Našli jste v článku chybu?