Hlavní navigace

Ohlédnutí za 14. ročníkem konference ISSS

13. 4. 2011

Sdílet

Konference ISSS se jako obvykle konala v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové a během dvoudenního programu se zde odehrálo přes 2 stovky přednášek a prezentací, ve výstavní části se představilo více než 110 dodavatelů technologií a služeb a prezenční listiny registrovaných účastníků zaznamenaly přes 2300 hostů.

I letos se zde sešla řada vrcholných politiků, zástupců státních orgánů i samosprávných celků, expertů z oblasti informatizace veřejné správy a manažerů většiny renomovaných ICT společností. Konferenci, která již léta patří mezi největší akce svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, i letos doprovázela mezinárodní setkání LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Pondělní program byl navíc rozšířen o další prestižní akce – ICT summit 2011, uzavřené jednání zástupců vlády ČR a ICT průmyslu, a rovněž zasedání Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Konference se konala pod záštitou premiéra Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a Asociace krajů ČR. Visegrádské konferenci poskytl osobní záštitu podobně jako v minulých létech 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

První dopoledne konferenčního programu se kongresové centrum Aldis každoročně stává velkým shromaždištěm osobností politického života a vše vrcholí slavnostním zahájením ve Velkém sále. Moderátorem jedné z nejoblíbenějších částí programu celé dvoudenní konferenční akce byl stejně jako vloni Václav Moravec. Příležitost k úvodním zdravicím dostali primátor Hradce Králové Zdeněk Fink jako zástupce hostitelského města a po něm premiér ČR Petr Nečas. Ten mimo jiné hovořil o smysluplnosti projektů e-governmentu, zdůraznil, že ICT patří mezi priority této vlády, a přislíbil, že na efektivní řešení se finanční prostředky zcela určitě najdou. V úvodním bloku dále vystoupili 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, ministr vnitra ČR Radek John, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek za Asociaci krajů ČR a oficiální část uzavřel Cosmas Zavazava z vedení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) v Ženevě.

Ve druhé části slavnostního zahájení následovala podobně jako v předchozích létech řízená diskuse. Účastníci konference si mohli vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběl prezident NKÚ František Dohnal, ministr Jaromír Drábek (MPSV), ředitel Mezinárodního visegrádského fondu Petr Vágner, náměstci Zdeněk Zajíček (MF), Milan Koláček (MMR), František Korbel (MSp), Jiří Schlanger (MZ), Tomáš Vrbík (MŽP) či František Vavera (MV), hejtmani Lubomír Franc (Královéhradecký kraj), Jiří Zimola (Jihočeský kraj) a Lubomír Eichler (Liberecký kraj), poslanci Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (rovněž předseda SMO ČR) a Milan Cabrnoch, předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, předseda ČÚZK Karel Večeře, poslanec PSP ČR Jaroslav Krupka, náměstek primátora hl. m. Prahy Karel Březina, vrchní ředitel sekce e-governmentu MV ČR Jaroslav Mráz, prezident ICT Unie Svatoslav Novák a ředitel konference ISSS Tomáš Renčín. V úvodu diskusní části se na pódiu pohyboval také robot Advee a tlumočil pozdrav ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který se pondělního programu nemohl kvůli služební cestě zúčastnit.

Přehlídka osobností pokračovala i v odpoledních hodinách – na ICT summit, uzavřené jednání zástupců vlády a zástupců ICT průmyslu, dorazil ještě ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. V pondělí odpoledne se také uskutečnilo zasedání nově koncipované Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, setkání jejího řídicího výboru se konalo již o den dříve.

Program konference se jako obvykle věnoval prakticky všem aktuálním tématům a problémům dalšího rozvoje e-governmentu. Hodně se hovořilo o tom, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj, na pořad jednání samozřejmě přišly diskuse o finalizaci systému základních registrů, pokračování stávajících infrastrukturních projektů e-governmentu a řada dalších témat včetně bezpečnosti, digitalizace a archivace, správy a ochrany identit, komunikační infrastruktury veřejné správy či geoinformační politiky státu. V programu nechyběly ani tradiční samostatné odborné bloky s ucelenými okruhy témat věnovanými například elektronizaci zdravotnictví (eHealth) nebo turistickému ruchu (eTurismus). Úterní blok věnovaný digitalizaci se letos těšil poměrně velké přízni posluchačů, zřejmě i díky tomu, že v letošním roce se změna televizního vysílání dotkne právě severovýchodu naší republiky. Na pořad jednání se dostaly i informace o financování projektů ze zdrojů EU, veřejných zakázkách či vzdělávání a svůj prostor dostaly i „best practices“ měst, obcí a regionů. V programu doprovodných mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS převažovala twinningová spolupráce měst a regionů a výměna zkušeností zemí Visegrádské čtyřky.

Našli jste v článku chybu?