Hlavní navigace

Platformu pro on-line monitorování změn globálního klimatu představily NASA a Cisco

8. 4. 2009

Sdílet

Planetary Skin umožní sbírat a analyzovat data z čidel umístěných na satelitech, letadlech, lodích i pozemních zařízeních po celé zeměkouli. Cílem projektu je mít možnost včas odhalovat změny klimatu a mít možnost se jim přizpůsobovat.

Získané informace budou k dispozici vládám, firmám i široké veřejnosti a podle vývojářů pomohou při rozhodování o využití přírodních zdrojů či o opatřeních zmírňujících rizika, která ze změn klimatu vyplývají, ať už jde o zvyšování hladiny moří, sucho nebo šíření nemocí.

„Zmírňování dopadů klimatických změn je naprosto klíčové pro hospodářskou a sociální stabilitu světa, proto jsme hrdí na to, že na této iniciativě můžeme s NASA spolupracovat. Věříme, že se k ní připojí i další subjekty z veřejného, soukromého i neziskového sektoru," řekl John Chambers, generální ředitel společnosti Cisco.
NASA a Cisco zahájí spolupráci na Planetary Skin několika pilotními projekty, mezi které bude patřit například projekt Rainforest Skin naplánovaný již na příští rok. Jeho cílem bude sledovat mýcení deštných pralesů na celém světě. Projekt by měl ověřit možnosti pro integraci komplexní sítě čidel a zjistit, jak zaznamenávat, analyzovat a prezentovat informace o změnách objemu uhlíku v deštných pralesech transparentním a využitelným způsobem. Podle vědců má ničení deštných pralesů na svědomí zvyšování koncentrace uhlíku v atmosféře, což podstatně přispívá ke globálnímu oteplování.
NASA již s využitím sítě družic, letadel i pozemních stanic sleduje planetu a monitoruje zdraví Země. Celkové investice NASA do sledování stavu Země a výzkumu změn klimatu převyšují investice všech ostatních států světa dohromady. Společnost Cisco provede komplexní analýzu i modelování dat a pomohou vytvořit platformu Planetary Skin tak, aby vyhovovala potřebám milionů svých uživatelů.

Našli jste v článku chybu?