Hlavní navigace

On-line službu pro monitoring IT infrastruktury a bezpečnosti začala nabízet firma AdvaICT

Sdílet

Pavel Louda 11. 9. 2010

Produkt původně určený pouze velkým podnikům, nabízí komplexní řešení pro monitorování a zabezpečení ICT infrastruktury a je založen na objektové databázi InterSystems Caché.

Novinka například zpracovává statistiky o provozu na síti, které je možné získat z aktivních prvků síťové infrastruktury nebo specializovanými zařízeními, tzv. síťovými sondami a upozorňuje své uživatele na nežádoucí situace, útoky, konfigurační a provozní problémy na síti. Součástí výsledků jsou rovněž dlouhodobé profily chování jednotlivých zařízení na síti a celková struktura provozu.

Výsledky jsou dostupné nejen prostřednictvím prohlížeče událostí (webová aplikace), ale rovněž prostřednictvím pravidelných reportů.

Přínosy řešení AdvaICT podle výrobce:

- Nezávislý dohled nad chováním a provozem sítě umožňuje efektivně kontrolovat dodržování bezpečnostních politik a ověřovat funkčnost technických prostředků zabezpečení sítě (např. firewallů nebo antivirů).

- Předdefinovaná sada pravidel pro odhalování nežádoucího chování zajišťuje včasné varování před útoky nebo před využíváním nežádoucích aplikací a služeb.

- Předdefinovaná sada pravidel pro odhalování konfiguračních problémů umožňuje efektivně řešit problémy se zpožděním sítě a dostupností aplikací.

- Analýza chování jednotlivých zařízení v síti efektivně odhaluje zařízení, která jsou součástí botnetů nebo zařízení infikovaná různými formami virů a spywaru.

- Analýza chování sítě jako celku efektivně odhaluje významné změny a odchylky v chování sítě od běžného stavu, díky tomu předchází vážným bezpečnostním incidentům.

- Integrace s renomovanými systémy monitorování nežádoucích IP adres upozorňuje

na potenciálně nebezpečnou komunikaci nebo na aktivity známých útočníků ve vaší síti.

- Metody dlouhodobého profilování chování sítě a zařízení v síti ukazují přehledně strukturu provozu v monitorované síti s možností zobrazení detailů až na úroveň jednotlivých datových toků v síti.

Našli jste v článku chybu?