Hlavní navigace

Ostrava začíná stavbu superpočítačového centra

Sdílet

Martin Noska 13. 7. 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR totiž připojilo poslední podpis pod projekt centra excelence v oblasti informačních technologií a superpočítání. Ostrava se tak más stát díky projektu IT4Innovations počítačovou velmocí. Centrum bude postaveno na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

„Ostrava výstavbu super-počítačového centra chápe jako jednu část celého širokého spektra změny průmyslu a struktury hospodářství v kraji, “ potvrdil ve svém projevu primátor Petr Kajnar. „Mimo jiné je toto je také jednou z odpovědí na to, co dělá město pro budoucí zlepšení ovzduší v regionu. Je to složitá věc, která nejde změnit ze dne na den, ale pokud připravíme půdu pro vznik průmyslu nových technologií, pak ten starý průmysl nebudeme potřebovat tolik jako dnes a dojde k výraznému zlepšení životního prostředí.“

Samotné nové centrum excelence IT by se mělo fyzicky začít stavět příští rok na jaře, první pořízení superpočítačových technologií se uskuteční ve druhé polovině roku 2012. Kdyby byl k dispozici už dnes, vešel by se do první patnáctky nejlepších počítačů světa. Superpočítač vznikne ve dvou etapách. První, zvaná malý cluster (seskupení provázaných spolupracujících počítačů) bude k dispozici do konce roku 2012. Už v této fázi bude patřit mezi 140 nejrychlejších počítačů na světě. O dva roky později vznikne tzv. velký cluster, kdy jej posune do první patnáctky světového žebříčku. V roce 2015, kdy bude hotovo celé centrum IT4Innovations, má zůstat Ostrava stále mezi světovou špičkou (v první stovce superpočítačů).

Ostravský superpočítač má zpracovávat velmi specifické a složité úlohy s vysokou neurčitostí a nepřesnými daty zadání. Městu Ostravě i celému regionu poslouží zejména možnost modelování a simulací pro řešení mimořádných situací jako povodně, znečištění ovzduší, šíření požárů či havárie, prevence dopravních kolapsů a snižování zátěže životního prostředí plynulým řízením dopravy. Spuštění centra IT4Innovations bude důležité i pro medicínu, hlavně v oblastech diagnostiky, zákroků a farmakologie. Přinese neocenitelné možnosti pro vývoj a aplikaci nanotechnologií i širokou průmyslovou sféru, ať už při materiálových a konstrukčních výpočtech nebo tvarových optimalizacích. Superpočítač  dokáže uskutečnit potřebné operace až stotisíckrát rychleji než průměrný počítač (např. v domácnostech).

Našli jste v článku chybu?