Hlavní navigace

Podniky jsou prý rozčarovány výší úspor plynoucích z virtualizace

Sdílet

Pavel Louda 15. 8. 2011

Průzkum zjistil, že 60 % ze středních a velkých společností (dotázáno bylo téměř pět set) je nespokojeno s tím, jak velké úspory jim přinesla virtualizace. Respondenti navíc věří, že IT automatizace hraje klíčovou roli v maximalizaci úspor z virtualizace a cloud computingu.

Téměř všichni účastníci průzkumu (95 %) již v podniku virtualizaci využívají, zavádějí, či alespoň mají plány na její využití. Většina zmiňovala jako hlavní motivy pro nasazení virtualizace snížení nákladů (85 %) a zvýšení stupně využití serveru (84 %). Na druhou stranu 63 % respondentů odpovědělo, že nedosáhli očekávané míry úspor, u 5 % dokonce náklady vzrostly vlivem složitosti virtualizace.

„Virtualizace může být požehnáním, ale také provozní noční můrou,“ říká jeden z účastníků průzkumu Ian Watts, senior technical manager společnosti BT Americas. „Řízení změn přináší velké dodatečné náklady, protože jakákoli změna musí být implementovaná do všech aplikací a všemi uživateli sdílejícími stejnou virtualizační sadu. Řada organizací rychle zaznamená výhody virtualizace jako jsou menší náklady na hardware a lepší využití serverů, nicméně tyto výhody mohou být zastíněny nedostatkem vylepšení v produktivitě datového centra.“

Průzkum ukazuje, že existuje přímá korelace mezi automatizací IT služeb ve virtualizovaném prostředí a úsporou nákladů. Například 44 % respondentů, kteří popsali své poskytování služeb jako automatizované zároveň uvedlo, že díky virtualizaci výrazně snížili své náklady. Naopak 48 % respondentů, u nichž došlo vlivem virtualizace k růstu nákladů, zároveň sdělilo, že poskytují služby ručně, neautomatizovaně.

Bez automatizace mohou být IT pracovníci zahlceni složitostí řízení vysoce distribuované IT infrastruktury sestávající z virtuálních i fyzických serverů, aplikací a dynamických cloudových služeb.“

„Stejné zklamání cítíme i v České republice, zavedení virtualizace, tedy samotných technických nástrojů virtualizace se ukazuje jako zcela nedostačující akce na dosažení úspor v provozu, klíčovým dalším krokem organizací je uvést v praxi procesní automatizaci a standardizaci, která odemkne potenciál úspor ve virtualizovaných prostředích, “ říká k problému Karel Schmidtmayer, Country Manager CA Technologies.

Našli jste v článku chybu?