Hlavní navigace

Posílat elektronické výplatní pásky umožní nové řešení pro SAP

31. 10. 2012

Sdílet

Celé řešení je zahrnuto v jedné SAP transakci, která spouští report se standardními vlastnostmi (možnosti výběru, možnosti přednastavených variant apod.). Výhodou elektronických výplatních pásek je vysoká úroveň zabezpečení. Důvěrnost informací je v tomto případě mnohem vyšší než při předávání klasické výplatní pásky, kdy může dojít k různým omylům, předání jiné osobě, zapomenutí pásky na stole a podobně.

Funkčnost řešení navíc není ohrožena novými verzemi podnikového systému, protože vše probíhá bez jakýchkoli úprav ve standardu SAP.  Výplatní pásky zasílané elektronicky přispějí prý také k větší spokojenosti zaměstnanců, ušetří čas personalistům a škrtnou náklady na tisk.

Odeslané výplatní pásky se dají v SAP standardně ukládat a později snadno dohledat. K libovolné skupině e-mailů s výplatními páskami můžete připojit i aktuální sdělení zaměstnancům. Výhodou elektronických výplatních pásek je také to, že je můžete zasílat zaměstnancům, kteří na pracovišti nemají svůj počítač nebo nejsou fyzicky přítomni, pokud uvedou svou soukromou e-mailovou adresu.

KTC Data vytvořila i online dokumentaci s systémům SAP. Pomocí klasického tlačítka F1 se tak uživatelé vyhnou zbytečným prostojům a sníží se také výskyt chybných postupů. Také dochází k výraznému snížení zátěže helpdesku a klíčových uživatelů — řadoví uživatelé si sami zjistí, jak mají postupovat, a méně často se obrací na zkušené uživatele nebo pracovníky helpdesku.

Pokud konkrétní dokumentace ještě neexistuje, systém nabízí její okamžité založení v požadovaném typu dokumentu, včetně automatického generování názvů souborů dle DD SAP R3. Ukládání dokumentů probíhá automaticky na předem zvoleném síťovém diskovém prostoru, kde jsou automaticky podle komponentového wiew zakládány příslušné stromy knihoven.

Vůbec tedy není nutné se starat o pojmenování dokumentů a jejich uložení. To vše je řízeno automaticky, ale integrována je i možnost okamžitého rozhodnutí uživatele o odlišném umístění v případě takové potřeby.

Dále pak systém umožňuje v sobě integrovat libovolné další související dokumenty – analýzy, projekty, zadání. Při práci se řídí dvěmi databázovými tabulkami, které sám trvale udržuje. Lze jej také přepnout do režimu „Lokální“ – pak pracuje na konkrétním lokálním disku počítače uživatele. Jelikož všechny soubory dokumentace jsou uloženy vně SAP R3, lze k nim kdykoliv přistupovat z libovolného jiného prostředí, aniž by se muselo v samotném systému SAP cokoliv měnit.

Našli jste v článku chybu?