Hlavní navigace

Pozvánka na konferenci ISSS/LORIS/V4DIS 2011

7. 2. 2011

Sdílet

Zde se již tradičně setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků s odborníky na informatizaci veřejné správy a dodavateli moderních technologií a služeb a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. Tato tradiční akce, která patří mezi nejvýznamnější konference svého druhu v celém středo- a východoevropském regionu, bude podobně jako v posledních létech doprovázena mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society), v rámci programu se navíc uskuteční i prestižní ICT Summit, jehož hlavním organizátorem je ICT Unie.

„Jako obvykle se snažíme koncipovat celý program tak, aby co nejaktuálněji odrážel současný stav rozvoje e-governmentu,“ říká Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Právě dnes, kdy se krátí rozpočty a hledají maximální úspory, se ukazuje, že dobře realizované ICT projekty mohou nejen výrazně zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé prostředky. Informatizaci v této oblasti už zastavit nelze, takže se dá předpokládat, že diskuse o tom jak dál budou zcela určitě na letošní konferenci dominovat.“

Program konference ISSS 2011 se jako obvykle dotkne všech aktuálních témat a problémů dalšího rozvoje e-governmentu. Vedle toho, jak s omezenými prostředky zajistit další plynulý rozvoj, se bude zcela určitě hovořit o budování systému základních registrů, pokračování většiny stávajících infrastrukturních projektů e-governmentu, bezpečnosti informačních systémů, digitalizaci a archivaci dokumentů, správě a ochraně identit, komunikační infrastruktuře veřejné správy či geoinformační politice státu. V programu nebudou chybět ani tradiční samostatné odborné bloky s ucelenými okruhy témat věnovanými například elektronizaci zdravotnictví (eHealth), turistického ruchu (eTurismus) nebo digitalizaci televizního vysílání. Na pořad jednání samozřejmě přijdou i informace o financování projektů ze zdrojů EU, počítačové gramotnosti a vzdělávání a svůj prostor dostanou i „best practices“ měst, obcí a regionů. V programu doprovodných mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS bude převažovat především twinningová spolupráce evropských měst a regionů či výměna zkušeností s partnery z EU a zemí Visegrádské čtyřky.

Čtrnáctý ročník konference se bude konat pod osobní záštitou premiéra ČR Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a Asociace krajů ČR, visegrádské konferenci poskytuje svoji záštitu 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Mezi účastníky konference se tradičně objeví řada politických špiček, zástupců státních orgánů (včetně ministrů, náměstků i šéfů odborů), hejtmani, primátoři, starostové a tajemníci malých i velkých mést a obcí, řada dalších pracovníků státní správy a samosprávy, stejně jako odborníci i manažeři velkých firem z celého segmentu informačních a komunikačních technologií, finančního sektoru či poskytovatelů služeb pro obce, města a kraje. Jako obvykle lze počítat i s řadou hostů ze sousedních zemí – zástupců evropských úřadů a organizací, nevládních organizací, evropských sítí, celostátních institucí, regionů, měst a obcí.

V současné době je v plném proudu registrace účastníků a finalizace celého dvoudenního programu – podle všech předpokladů konference ISSS/LORIS/V4DIS 2011 opět naváže na dosavadní úspěšné ročníky – v posledních letech se na oficiální dvoudenní program pravidelně registruje více než 2 tisíce účastníků, koná se přibližně 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představuje přes 110 vystavovatelů.

Hlavním organizátorem ISSS je jako obvykle společnost Triada, konferenci V4DIS připravuje s podporou Mezinárodního visegrádského fondu sdružení Český zavináč a konferenci LORIS Kraj Vysočina. Generálním partnerem akce je Česká spořitelna, mezi partnery nechybí řada firem z oblasti ICT (jejich kompletní přehled lze najít na www.isss.cz/partneri.asp). Dalšími spolupořadateli akce jsou společnost Ponca, časopis Obec a finance, Hlavní město Praha, město Hradec Králové, město Kladno, fond Regina a konferenci finančně podporuje rovněž Královéhradecký kraj.

Více informací o konferenci ISSS 2011 i o předchozích ročnících včetně aktuálního programu a řady zajímavostí lze najít na www.isss.cz.

Našli jste v článku chybu?