Hlavní navigace

Pozvánka na veletrh Pragosec/Pragoalarm

Sdílet

Redakce 10. 10. 2011

Cílem společného úsilí je dosáhnout toho, aby vystavovatelé z řad „hasičských firem“ našli na veletrhu správnou cílovou skupinu návštěvníků a získali i další výhody a benefity.

Podstatná část připravovaného doprovodného programu veletrhu bude zaměřena také na protipožární ochranu budov, nevynechá se ani aktuální téma ochrany kritické infrastruktury nebo požární ochrana kulturních památek. Vzhledem k připravovanému vyrovnání státu s církvemi je oblast kulturních památek momentálně zajímavá pro mnohé dodavatele zabezpečovací a požární techniky.

Prostor bude i pro diskuzi nad aktuální podobou protipožárních norem a právních předpisů. Ze zvažovaných témat lze uvést např. problematiku reakce na oheň, požární odolnosti, šíření požáru po povrchu konstrukce, požárně dělicích konstrukcí, požárních úseků, ne/chráněných únikových cest, požárních čidel a signalizace nebo hasicích zařízení.

Na zajištění kvality a atraktivnosti doprovodného programu z hlediska projektantů, stavebních inženýrů a developerů dohlédnou noví odborní partneři veletrhu Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví ABF, ČSSI a ČKAIT. Díky této spolupráci je domluveno, že se informace o veletrhu, doprovodném programu a vystavovatelích veletrhu včetně pozvánky na veletrh dostane ke všem partnerům a členům těchto oborových organizací.

Odborné semináře vznikají ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, Profesní komorou požární ochrany nebo také s důležitým informačním portálem ve stavebnictví TZB info, ale zapojit se mohou i jednotlivé firmy. Každý zájemce může nabídnout své zkušenosti z praxe a podílet se na zajištění obsahové stránky doprovodného programu. Tato forma prezentace v přednáškovém bloku je pro vystavovatele veletrhu zdarma.

Našli jste v článku chybu?