Hlavní navigace

Průzkum: ČR si polepšila v úrovni ICT infrastruktury i v jejím využívání

15. 9. 2010

Sdílet

S hodnocením 5,03 bodu vykazuje Česká republika poměrně velkou výkonnost v oblasti infrastruktury spotřebitelů, využití v podnikové sféře a dovedností zaměstnanců. Celkové skóre však trochu doplácí na slabé využívání informačních technologií ze strany spotřebitelů. Rozhodně je zde prostor pro zlepšení výkonnosti a Česká republika naznačuje výrazný potenciál k překonání dosavadních slabin.

Infrastruktura širokopásmového internetu a dovednosti zaměstnanců v podnikové sféře, které se vyznačují vysokým procentem společností činných na internetu s rostoucí mírou užívání elektronického obchodování, patří mezi silné stránky Česka. Naše republika vykazuje malou výkonnost ve státním sektoru a využívání služeb e-governmentu spotřebiteli je poměrně nízká. Hlavními oblastmi pro zlepšení, v nichž Česká republika zaostává za mnohými státy EU, jsou především využívání infrastruktury spotřebiteli a dovednosti klasických uživatelů (sem spadá například míra každodenního užívání internetu).

Celková průměrná výkonnost ovšem naznačuje, že se Česká republika začíná z hlediska klíčových ukazatelů v oblasti implementace broadbandu vyrovnávat mnohem ekonomicky silnějším státům. V některých ohledech zavádění pokročilé ICT infrastruktury ČR západní státy dokonce převyšuje. Podíl domácností s přístupem k širokopásmovému připojení k internetu se během let 2006 až 2008 více než zdvojnásobil (z 17% na 49%), což jen dokládá rapidní vývoj v této oblasti (zdroj: Zpráva o digitální soutěži EU).

„Penetrace širokopásmového internetu a přijetí mobilní komunikace  pokračují v růstu ve většině ekonomik, Českou republiku nevyjímaje. Broadbandová revoluce zde začala hlavně tím, jak stále více lidí internet využívá k práci i pro zábavu,“ říká Aleš Voženílek, Country Director pro Českou republiku ze společnosti Nokia Siemens Networks.

Podle studie Conectivity Scorecard 2010 by větší pozornost zaměřená na zlepšování ICT infrastruktury, penetrace širokopásmového internetu a rozvoj vhodných dovedností u zaměstnanců, pomohla zvrátit dlouhotrvající následky současné recese – i vzhledem k tomu, že se telekomunikační a technologický sektor ukázaly být výjimečně pružnými během globálního ekonomického poklesu.

Investice do ICT sítí a služeb rostly každoročně o více než 12%, ačkoliv příjem z oblasti elektronické komunikace každoročně klesal o 6%. Tato skutečnost ukazuje silný závazek firem do zlepšování ICT infrastruktury.

Connectivity Scorecard je každoroční studií tzv. „užitečné konektivity“, která je prováděna v 50 státech světa. Studie je zadávána společností Nokia Siemens Networks a vypracovávána profesorem Leonardem Wavermanem, děkanem Haskayne School of Business na University of Calgary ve spolupráci s ekonomickou konzultační skupinou LECG.  Užitečnou konektivitu definujeme jako množinu skládající se z infrastruktury, dovedností, softwaru a informovaného užívání, které z ICT činí klíčového hybatele produktivity a ekonomického růstu.

Současné trendy v České republice ukazují na rapidní vývoj, zvláště v oblasti poskytování mobilního broadbandu. Součástí tohoto trendu je rovněž nabídka 3G sítí a vysokorychlostního mobilního internetu. Vývoj tak jde ruku v ruce s využíváním těchto služeb klienty.

Našli jste v článku chybu?