Hlavní navigace

Recenze knihy Ochrana a licencování počítačového programu

6. 12. 2010

Sdílet

Autorem publikace je Bohumír Štědroň, který působí jako advokát a soudní znalec v oborech výpočetní technika, autorská práva a počítačová kriminalistika. Jedná se o zkušeného odborníka, který se také věnuje legislativním pracím jako člen komise Legislativní rady vlády ČR. Dříve působil jako poradce pro informační technologie na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu spravedlnosti.

Práce je dle mých znalostí první ucelenou monografií zabývající se problematikou licencování a ochrany počítačového programu. Tato problematika je složitá mimo jiné i z důvodu, že většina širokou veřejností používaného softwaru byla vytvořena v angloamerické právní kultuře, kde je autorské právo pojímáno zcela odlišně od naší kontinentální právní kultury (zejména otázka převoditelnosti autorského práva). Na začátku publikace je předmluva prof. Dr. h.c. JUDr. Jana Kříže, CSc., ředitele Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Druhou předmluvu k publikaci napsal Ing. Milan Sameš, t.č. generální ředitel společnosti Oracle Czech. Publikaci je možno tématicky rozdělit do  čtyř základních částí.

První část obsahuje podrobný rozbor terminologie autorského práva se zaměřením na software (počítačový program). Lze ocenit obzvláště skutečnost, že tato část podrobně vykládá zejména pojmy z anglosaského práva, které u nás nejsou všeobecně známi (např. Creative Commons, Copyleft atd.). Součástí této části je dále praktický přehled platné právní úpravy duševního vlastnictví v ČR.

Druhá část se věnuje zevrubně problematice ochrany duševního vlastnictví v právním řádu ČR se zaměřením na autorskoprávní ochranu počítačového programu. V této části jsou mimo jiné rozebrány instituty bezúplatné zákonné licence, užití pro osobní potřebu, vyčerpání práv, volného užití a tzv. „fair use“. Dále potom je v této části obsažena podrobná analýza ochrany počítačového programu (software) prostřednictvím trestního práva, občanského práva a obchodního práva (nekalá soutěž a institut průmyslových práv). V neposlední řadě se tato část zabývá i problematikou softwarových patentů a počítačem implementovaným vynálezům a to včetně konkrétní judikatury a case-law.

Třetí část se podrobně věnuje otázce vlastnictví a distribuci zdrojového kódu u počítačového programu. Nechybí ani zasvěcené pojednání o softwarové licenci a jejich specifikách, dále odpovědnosti za škodu způsobenou vadných software atd. Zvláštně oceňuji kapitolu obsahující výčet nejčastějších chyb při uzavírání smluv na dodávky ICT ve veřejné správě.

Čtvrtá část publikace se věnuje problematice open source software, která v české odborné právnické literatuře zatím nebyla podobně zpracována a zejména nejčastější open source licencí GNU GPL. Rozebrány jsou i otázky oceňováním software, zařazování do majetku, převody a vyčíslování celkových nákladů na vlastnictví software.

Publikaci Bohumíra Štědroně hodnotím jako velmi zdařilou a v mnohem ohledech výjimečnou. Ačkoliv je publikace psána jako vědecká monografie, obsahuje ale současné významné informace a zjištění, které ocení každý praktikující právník. Publikaci doporučuji především odborné právnické veřejnosti, programátorům a manažerům, kteří se pohybují v neustále se měnícím prostředí informačních a komunikačních technologií.

Našli jste v článku chybu?