Hlavní navigace

Řízení podnikových procesů usnadní nejnovější sada EPM od Oraclu

Sdílet

Pavel Louda 21. 4. 2010

Novinka přináší tři nové aplikace Hyperionu pro řízení výkonu – Disclosure Management, Management a Public Sector Planning and Budgeting. EPM je součástí middlewaru Fusion a mimo jiné přináší inteligentní schvalovací procesy, které jsou řízené daty, uživateli konfigurované a závislé na konkrétních scénářích či hladké zpřístupnění všech funkcí plánování, pracovních postupů a správy úloh podnikovým uživatelům prostřednictvím aplikací Microsoft Excel a Outlook. Umožňují tak široké nasazení plánovacích aplikací uvnitř podniku.

Organizacím ve veřejném sektoru, které usilují o lepší kontrolu nad rozpočtovými postupy, přináší nový modul Hyperion Public Sector Planning and Budgeting specializované řešení pro správu a plánování rozpočtu. Hodí se pro státní i místní vlády po celém světě, pro instituce v sektoru vyššího školství a pro zdravotnické organizace.

Tato verze také obsahuje vylepšení modulu Hyperion Profitability and Cost Management, což je aplikace, která pomáhá organizacím získat vhled do ziskovosti na úrovni jednotlivých zákazníků a produktů. Kromě významných vylepšení výkonu přináší tato verze například rozšířené funkce pro správu nákladů a příjmů, které podporují komplexní výpočty alokace a ziskovosti.

Aplikace Hyperion Financial Close Management centralizuje správu úloh a poskytuje webový řídící panel pro celý proces finanční závěrky, který obvykle zahrnuje systémy ERP, BI a EPM i manuální úkoly. Přispívá tak k lepšímu přehledu a předvídatelnosti.

Další aplikace Hyperion Disclosure Management pomáhá organizacím zajistit úplnost a přesnost externích a statutárních finančních výkazů a jejich převod na statutární podání pomocí jazyka XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Kromě toho Oracle nedávno uvedl nový produkt Essbase Analytics Link for Hyperion Financial Management, který poskytuje výkonné funkce pro generování výkazů a analýzu konsolidovaných finančních dat.

Od této verze jsou EPM aplikace společnosti Oracle k dispozici samostatně a jsou dodávány jako sady, které řeší celé spektrum potřeb zákazníků ve dvou klíčových oblastech: 1) podnikové plánování a 2) finanční závěrky a výkaznictví.

Tyto sady umožňují zákazníkům využívat předem připravenou integraci mezi produkty a zjednodušují proces licencování s naprostou flexibilitou při zavádění konkrétních aplikací v souladu s podnikovými prioritami.

Enterprise Planning Suite obsahuje aplikační moduly na podporu strategického, finančního a provozního plánování, správu ziskovosti a nákladů. Financial Close Suite obsahuje aplikační moduly pro kvalitu finančních dat, finanční konsolidaci, finanční a řídící výkaznictví a dvě nové aplikace pro finanční závěrku a správu zveřejňování.

Našli jste v článku chybu?