Hlavní navigace

Rozvoj internetu je v Česku příliš pomalý

Sdílet

Pavel Louda 6. 3. 2014

Dokument „Digitální Česko 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“, který vznikl na ministerstvu průmyslu a obchodu a v loňském roce jej schválila vláda ČR, si v souladu se záměry Evropské unie vytyčil cíl spočívající ve výraznějším rozšíření vysokorychlostního internetu.

Konkrétně má být v České republice do roku 2020 zajištěn přístup k internetu o rychlosti 100 Mb/s pro alespoň polovinu domácností a připojení o rychlosti 30 Mb/s dostupné všem obyvatelům. Budování přístupových sítí nové generace – nezbytné pro splnění uvedeného cíle – je však v tuzemsku dosud velmi pomalé.

ICT Unie nedávno zformulovala návrhy, jak lze uvedenou problematiku účinným způsobem řešit. Patří sem např. změny v právních a technických normách, rozvoj výstavby společné infrastruktury (sdílených sítí) či nastavení vhodné dotační politiky.

Dostatečné rozšíření rychlého internetu pro občany i podnikatelskou sféru je přitom podle ní nezbytným předpokladem dalšího rozvoje digitální ekonomiky v Česku.

Problémy podle ICT Unie přetrvávají mj. v nejednotných pravidlech přípravných jednání pro stavby elektronické infrastruktury (územní řízení a vznik věcného břemene), nedostatečném územním plánovánídlouhých lhůtách projednání návrhů na vydání územního rozhodnutí a vypořádání nesouhlasných stanovisek nebo neúměrných finančních nárocích obcí za využívání veřejných prostranství.

Neexistuje např. metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv. Celkově v této oblasti chybí jasná deklarace veřejného zájmu.

Důležitými kroky pro usnadnění výstavby sítí prý budou úpravy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Vytvoření metodických pokynů pro stavební úřady pomůže specifikovat a zjednodušit postupy související se stavbami elektronických komunikací.

Evidenci veškeré stávající infrastruktury, kterou lze pro telekomunikační sítě použít (např. kabelovody, kolektory, topné kanály apod.), je vhodné soustředit do tzv. registru pasivní infrastruktury.

Proto ICT Unie sestavila expertní skupinu, která se problematikou výstavby vysokorychlostních sítí podle jejích slovkoncepčně zabývá. Identifikaci hlavních překážek a návrhy jejich řešení přináší její dokument „Digitální Česko 2.0: Výstavba vysokorychlostních přístupových sítí“.

 

Našli jste v článku chybu?