Hlavní navigace

Rychlý rozvoj internetu v regionu střední a východní Evropy

19. 4. 2010

Sdílet

Rozvoj internetu v regionu střední a východní Evropy

 

Region střední a východní Evropy, jehož rozvoj byl v minulosti omezen překážkami ekonomického a technologického rázu, může nyní dokázat svůj potenciál v oblasti internetového trhu. I když tyto trhy nedosáhly ještě takové úrovně, jako západní státy, jejich výhodou je nepochybně rychlý růst a rostoucí míra penetrace internetu. Kromě toho tento region může nabídnout konkurenceschopné ceny a nová řešení. Důvodem  rostoucího zájmu o potenciál tohoto regionu může být stoupající penetrace internetu v letech 2006 - 2009.V pěti zemích z regionu CEE (střední a východní Evropy) byla zjištěna více než  padesátiprocentní úroveň penetrace internetu. Jak je patrné z grafu, ve většině případů  vykazují státy střední a východní Evropy rostoucí trend penetrace internetu. Méně vyspělé trhy se vyvíjejí velmi rychle, například Ukrajina, která má nejnižší úroveň penetrace internetu, vykazuje zároveň nejvyšší růst počtu internetových uživatelů v letech 2006-2009 (84 procent).

Dalším ukazatelem, který může sloužit jako důkaz rostoucího potenciálu internetových trhů střední a východní Evropy, je průměrný růst nákladů na online reklamu. Pokud porovnáme výsledky regionu CEE se zeměmi západní Evropy, můžeme si povšimnout, jak dynamický je tento vývoj: v období 2007-2008 se růst výdajů na online reklamu zvýšil o 52 procent, což je dvakrát více než v západních evropských státech ve stejném období.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?