Hlavní navigace

Ručnímu přepisování dat v dokumentech zvoní hrana, tvrdí Onlio

Sdílet

Pavel Louda 29. 6. 2017

Data z oskenovaných i elektronických dokumentů lze dnes s vysokou spolehlivostí strojově rozpoznat a využít tak ve vyšší míře automatizaci práce. Vytěžování dat z dokumentů tak významně šetří čas a minimalizuje chybovost spojenou s ručním přepisováním údajů.

DMS eDoCat přináší nový modul Automatizace, který díky strojově vytěženým datům umožňuje bez dalšího zásahu člověka automaticky spouštět schvalovací procesy, dovoluje dokumenty zatřídit do elektronických šanonů anebo trvale propojit s dalšími souvisejícími dokumenty.

Modul Automatizace také podstatně rozšiřuje možnosti integrace DMS eDoCat s informačními systémy třetích stran.

Algoritmus vytěžování přitom průběžně zdokonaluje svoji schopnost rozpoznávání znaků. Učící se proces probíhá ve specifických podmínkách firmy automaticky na pozadí tak, aby z pohledu uživatele byl systém jednoduchý a uživatelsky přívětivý.

Vytěžovací algoritmus pracuje s jakýmikoli strukturovanými nebo polostrukturovanými dokumenty. Vytěžené údaje navíc mohou procházet automatickou kontrolou integrity.

Hodnoty jednotlivých polí se mohou např. porovnávat se souvisejícími daty v externím systému, lze provádět kontroly součtů i komplikovanější kontroly správnosti, např. zda je na přijaté faktuře od konkrétního dodavatele uvedena správná doba splatnosti.

Pokud jsou už při vstupu dokumentu do firmy pochybnosti o jeho správnosti, je operátor upozorněn.

eDoCat běží na platformě Alfresco Community Edition a je k dispozici jak v on-premise modelu provozovaném na vlastní infrastruktuře, tak v cloudovém provedení v režimu Software jako služba (SaaS).

Našli jste v článku chybu?