Hlavní navigace

Sadu multiplatformních nástrojů pro vývoj softwaru s možností jejich spouštění bez instalace představilo Embarcadero

Sdílet

Pavel Louda 19. 2. 2009

Nástroje pokrývají široký rozsah vývojových aktivit počínaje rychlým vývojem aplikací a webů (Delphi, JBuilder, C++Builder, 3rdRail) a návrhem i vývojem databází (ER/Studio, Rapid SQL, DBArtisan), až po správu databází (Change Manager, Performance Center) a další činnosti.
Ostatní edice sady poskytují další produkty a vlastnosti včetně vyšší funkčnosti. Cena pro každou edici obsahuje podporu pro první rok: technické poradenství, veškeré úpravy, opravy a upgrade na nové verze, veškeré nové produkty ihned po jejich uvedení na trh a přístup k prémiovému obsahu na webových stránkách Embarcadero Developer Network. Seznam produktů dostupných v edicích sady All-Access lze nalézt najdete v češtině na adrese http://www.embt.cz/cs/produkty/34-all-access nebo v angličtině na www.embarcadero.com/products/all_access.
„V dnešním ekonomickém klimatu jsou společnosti pod silným tlakem rychle zvyšovat produktivitu informatických oddělení či výzkumu a vývoje při současném omezování nákladů", říká pan Al Hilwa, programový ředitel oddělení aplikačního vývojového software u analytické společnosti IDC. „Jedním z nejlepších způsobů, jak se s touto výzvou vyrovnat, je poskytnout aplikačním a databázovým vývojářům úplnou sadu potřebných nástrojů pro zrychlení vývoje, účelnější zvládání změn, zajištění shod s obecnými normami a správný návrh již od začátku prací na projektech. Dodavatelé software, kteří umí za dostupnou cenu poskytnout tak široký záběr nástrojů pro nejpoužívanější platformy a jazyky, mají dobré postavení k tomu, aby se stali strategickými partnery společností usilujících o optimalizaci výdajů na IT při současném zvýšení hospodárnosti, produktivity a úrovně inovací."
All-Access zjednodušuje dodávání nástrojů a správu jejich licencování pomocí pružného způsobu správy a nasazování licencí v rámci libovolně velkého vývojového týmu či vývojové organizace. Možnosti licencování obsahují licenci pro pracovní stanice (pojmenovanou), která je vázána na konkrétního uživatele, dále síťovou pojmenovanou licenci, která umožní přesun licence mezi pracovními stanicemi na síti a síťovou souběžnou licenci, která umožní sdílení licence na All-Access všemi uživateli v organizaci.
All-Access přináší i InstantOn, vlastnost umožňující všem uživatelům snadno spustit všechny nástroje obsažené v All-Access na vyžádání, bez předchozí instalace - lokálně, nebo na síti. InstantOn šetří čas a dovolí okamžité spouštění i v uzamčených prostředích pracovních stanic, kde je instalace software problematickým úkolem. Možnost InstantOn je dnes dostupná pro většinu nástrojů v sadě All-Access a pro zcela všechny produkty bude dostupná v průběhu druhého čtvrtletí roku 2009.

Našli jste v článku chybu?