Hlavní navigace

Šance pro inovátory

Sdílet

-rd 6. 5. 2021

Investicí do budoucnosti je výzva Silver Star Challenge v rámci projektu I-CARE-SMART Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na tvorbu inovativních přístupů při řešení potřeb seniorů v době robotizace, digitalizace a umělé inteligence.

Projekt I-CARE-SMART si proto klade za cíl propojit seniory, orgány místní samosprávy, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, reprezentanty výzkumu a vývoje a představitele businessu s cílem navázání dlouhodobé spolupráce při tvorbě podmínek, jež budou reagovat na potřeby generace, která je na zaslouženém odpočinku.

Výzva je určena startupům, malým až středním podnikům, univerzitám, výzkumným týmům a dalším inovačním subjektům (právnickým i fyzickým osobám), které se věnují technologiím v oblasti řešení potřeb seniorů, podpory při péči o seniory a v oblasti zdravotní a sociální péče a s tím spojených volnočasových aktivit.

„Dlouhodobá vzájemná spolupráce všech aktérů by měla zajistit, že potřeby seniorů budou zohledněny ve všech fázích procesu vývoje chytrých řešení. Díky průběžné validaci koncovými uživateli se stanou tato řešení snáze tržně zhodnotitelná,“ vysvětluje Veronika Schwarzová, manažer projektu I-CARE-SMART za Sociální služby Praha 9.

Navrhovaná řešení by měla reagovat zejména na následující potřeby seniorů: podpora soběstačnosti, zachování co možná nejvyšší míry autonomie a nezávislosti, možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí, bezpečí a jistota při provádění běžných každodenních činností (hygiena, jídlo, péče o tělo), při provádění pomocných každodenních aktivit (nakupování, cestování po městě, příprava léků) či využití volného času (zprostředkování podnětů, zážitků a aktivit).

„V kontaktu se svými rodiči nebo prarodiči a dalšími seniory každý inovátor snadno zjistí, jak lze přispět k jejich lepšímu a bezpečnému životu. Týká se to i situací, kdy zapomenou vypnout zdroj tepla při ohřevu jídla, zastavit tekoucí vodu, ztratí orientaci v terénu, propadnou depresi a cítí potřebu komunikace a tak dále,“ vysvětluje Veronika Schwarzová.

Dále zdůrazňuje, že zkušenosti z rozvinutých zemí ukazují, jak velký vliv mají smysluplné aktivity spojené s chytrými řešeními a moderními technologiemi na duševní a fyzické zdraví seniorů. Náklady vynaložené touto cestou se několikanásobně vrací ve snížení prostředků na zdravotní péči a doprovodné služby.

Našli jste v článku chybu?