Hlavní navigace

Služby, které maloobchodníkům sníží rizika ztrát a propadu tržeb, představil Epicor

Sdílet

Pavel Louda 9. 11. 2010

Mezi nabízené služby patří například tzv. desetibodové inspekce (analytici dodavatele posoudí stávající aplikace a procesy a identifikují, jak nejlépe využít služby k formulaci úspěšného plánu na podporu snah v oblasti prevence ztrát), strategická konzultace (zákazníkům je objasněno, jak provádět efektivní šetření, jak používat nástroje prevence ztrát efektivněji a v kombinaci s dalšími aplikacemi Epicoru, jako je například Sales Audit a CRM; pomohou také implementovat nové procesy pro zajištění konzistentních technik vyšetřování napříč odděleními), vývoj vlastních výkazů (vytvoří se přizpůsobené výsledkové karty a panely pro sledování klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), které umožní oddělením a manažerům prevence ztrát sledovat celkovou efektivitu programu) či vyšetřování a opětovné získání (přidělení odborně školených a kvalifikovaných vyšetřovatelů ke každému případu a možnosti případného doplnění terénních týmů prevence ztrát).

Služby mimo jiné vycházejí z řešení Retail Loss Prevention, jež je postavené na platformě .Net a nabízí klíčové technologické nástroje pro omezení ztrát zboží či krádeží a zvyšování ziskovosti. Umožňuje analyzovat transakce na úrovni obchodu, přičemž dokáže automaticky odhalovat vzorce podvodných aktivit. Každé porušení procedur je snadno identifikováno a vede buď k dalšímu školení zaměstnanců nebo k vyšetřování podvodu.

Mezi další funkce patří nástroj pro správu případů, který umožňuje maloobchodníkům sledovat všechny relevantní informace o případu na jediném místě. Tímto způsobem lze určovat hodnotu jednotlivých případů, vytvářet a spravovat plány náhrad. Flexibilní, na výjimkách založené reportovací funkce řešení Loss Prevention přispívají k rychlé návratnosti investic a vyšší produktivitě prevence ztrát v maloobchodě.

Našli jste v článku chybu?