Hlavní navigace

Správu mobilů či sítí WLAN nabízí jako službu Motorola

Sdílet

Pavel Louda 7. 6. 2010

Managed Infrastructure Service kombinuje řešení AirDefense Infrastructure Management a Network Assurance, aby poskytla jak velkým IT organizacím, tak zákazníkům s limitovanými IT zdroji dostupný monitoring, správu

a řešení problémů na dálku v jejich bezdrátových LAN (WLAN). Dostupné jsou tyto služby:

• komplexní monitoring a správu WLAN infrastruktury 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s proaktivní identifikací problému a řešením problémů na dálku, které přispěje k vysoké dostupnosti sítě, maximálnímu výkonu a nízkým celkovým nákladům na vlastnictví (total cost of ownership -TCO)

• řešení závad a monitoring anomálií v bezdrátové infrastruktuře s pravidelnými testy, jejichž frekvence se bude zvyšovat tak, jak bude specifikováno v servisní smlouvě

• správu konfigurace kvůli změnám ve stávajících i nových instalacích, monitoring výkonu sítě, včetně reportingu a rad pro optimalizaci sítě

• servis správy softwarových novinek, který na dálku instaluje softwarové nebo firmwarové novinky aplikovatelné v bezdrátové LAN infrastruktuře

• komplexní podporu na místě, včetně instalace provedené vysoce specializovaným terénním týmem techniků, stejně jako profesionální opravu hardwaru a výměnný servis

Managed Device Service je zase klíčovou komponentou Device Management Frameworku od Motoroly, která poskytuje komplexní správu jejich mobilních zařízení, včetně mobilních terminálů, podnikových digitálních asistentů a čteček čárových kódů a dále odborné znalosti, které maximalizují dostupnost tohoto kapitálu v rámci celé jejich organizace.

Nabízí helpdeskovou službu mluvící několika jazyky, která zajistí první kontakt s uživateli, podporu techniků Motoroly úrovně 1 a úrovně 2, kteří umí řešit problémy na dálku s minimální účastí koncového uživatele. Managed Device Service také zajišťuje stálou správu zařízení a umožňuje, aby časově náročné aktivity, jako je profile management, obnova sítě, identifikace problému a jejich řešení probíhaly při odstávce anebov době, kdy se zařízení nepoužívají. Další možné aktivity jsou nové nastavení a zavedení systému do zařízení na dálku v době, kdy zařízení nejsou používána, diagnostika na dálku, která zajistí dostupnost a funkcionalitu zařízení nebo identifikace chyb, jejich třídění a náprava na dálku v době, kdy je to možné.

Jako součást Managed Device Service společnost Motorola také sleduje a zachovává detailní informace o každém mobilním zařízení, takže organizace může sledovat umístění a využití svého majetku. Pravidelný reporting a analýza poskytuje organizaci přehled o provozním prostředí, což jí napomůže při optimalizaci podnikání a investic. Ukradená či ztracená zařízení lze identifikovat a vymazat jejich obsah pro ochranu důležitých obchodních dat.

A konečně si zákazníci mohou rovněž vybrat variantu, kdy Motorola plánuje a provádí aktualizace softwaru na dálku, což odstraňuje potřebu fyzicky vracet zařízení do centrály pro aktualizaci a obnovu. Zařízení mohou být dynamicky aktualizována na požádání nebo na základě schváleného plánu, který poskytuje zákazníkům kontrolu nad svým prostředím a aktualizacemi, aniž by zatížil provozní personál.

Našli jste v článku chybu?