Hlavní navigace

StringData uvedla volně přístupný e-learnignový systém BeeWiser s technologiemi Webu 2.0

22. 2. 2009

Sdílet

Systém má implementovány vyspělé nástroje pro intuitivní tvorbu obsahu vlastních e-learningových kurzů (mimo jiné metodou „Drag & Drop“), ověřování znalostí pomocí testů a následné certifikační scénáře. Tyto objekty mohou vytvářet uživatelé dle svého uvážení bez nutnosti složité instruktáže či detailních znalostí z oblasti IT.

BeeWiser také může sloužit jako systém pro řízení znalostí, který pomáhá společnostem shromažďovat, ukládat, sdílet i prezentovat znalosti se všemi z toho plynoucími výhodami, jako je dostupnost rychlé a spolehlivé báze vědomostí, retence klíčových informací nezávisle na konkrétním zaměstnanci, rychlé zaškolení nových pracovních sil a okamžitý přehled o jejich znalostech a kompetencích.

„BeeWiser se tak stává cenově dostupnou alternativou e-learningových systémů (LMS) i vzdělávání prováděného klasickým prezenčním způsobem. Sdílení znalostí je dnes předpokladem konkurenceschopnosti a akceschopnosti jakékoliv organizace, a to nejenom v komerčním, ale i státním sektoru,“ říká Robert Šamánek, ředitel StringData. BeeWiser byl vyvinut jako aplikace pro konkrétního zákazníka, takže reflektuje skutečné potřeby velké organizace z hlediska vzdělávání zaměstnanců a sdílení informací.

BeeWiser je zaměřen především na jednoduchost a srozumitelnost při procesu tvorby obsahu, a to včetně jeho následných úprav ze strany koncového uživatele. Obsah v BeeWiseru může být kompilován ze širokého spektra médií – textu, webových stránek, obrázků, videa a dalších. Pomocí dostupných interaktivních komponent v rámci systému je možné uživatele testovat a získávat od nich zpětnou vazbu. V závislosti na vytvořeném obsahu může být BeeWiser užíván nejen pro e-learningové kurzy a certifikaci, ale též pro prohlížení a sdílení standardních firemních prezentací a dokumentů. BeeWiser jako systém též průběžně analyzuje výsledky a generuje odpovídající reporty.

Samotné e-learningové kurzy a testy mohou být spouštěny definovanými skupinami uživatelů v souladu s určitými právy a časovými předpisy, které mohou mimo jiné korespondovat s vnitrofiremními skupinami uživatelů, interních oddělení a podobně. Součástí systému je též sekce pro vytváření a spouštění navazujících certifikačních testů, s jejichž pomocí je možné ověřovat nabyté znalosti jednotlivých uživatelů, a to včetně generování elektronicky podepsaného certifikátu, který lze dále sdílet.

Jednou z klíčových vlastností BeeWiseru je podle slov výrobce jeho politika pokročilého sdílení obsahu. BeeWiser poskytuje uživatelům možnost vydělávat si pomocí placených přístupů na kurzy a tréninky které vytvořili. Znamená to tedy, že každý uživatel, který disponuje znalostí, kterou se mu vyplatí za jím definovaných podmínek sdílet, má možnost získat odpovídající finanční reciprocitu od uživatelů, kteří se rozhodnout jeho kurzy či testy absolvovat či doporučit dále.

Produkt BeeWiser je pro širokou veřejnost volně přístupný z adresy www.beewiser.cz. Rozhraní je zatím v angličtině, češtině, němčině a francouzštině.

Našli jste v článku chybu?