Hlavní navigace

Studie: Firmám v ČR údajně hrozí datový kolaps

Sdílet

Martin Noska 2. 11. 2009

Tuzemské firmy se začínají utápět ve velkém množství elektronických dat, vyplývá z analýzy technologických společností EMC a S&T CZ. Nejen velké firmy, ale i ty menší se začínají pomalu ztrácet v datech, která za léta provozu nashromáždily. „Průměrná firma o 50 zaměstnancích ročně vyprodukuje 2 TB dat, což představuje zhruba 40 GB dat na uživatele,“ řekl Petr Diviš, technologický expert společnosti S&T CZ, která patří mezi přední systémové integrátory. Podle analytiků společnosti IDC se objem ukládaných digitálních informací každé čtyři roky zpětinásobí. Stále častější otázkou proto je: Kam všechna ta data ukládat a jak je efektivně zálohovat?

„Ročně ve firemním sektoru vzroste množství dat o 40 až 60 procent,“ potvrdil Vladimír Kyša, odborník na zálohování dat ze společnosti EMC, která patří mezí lídry v technologiích pro uchovávání a správu dat. Nejvíce prostoru na discích zabírá obrazová dokumentace a audiovizuální data, kterých přibývá kvůli postupné digitalizaci veškerých dat – od smluv až například po nahrávky telefonních hovorů se zákazníky. Další digitalizace tempo růstu objemu dat ještě urychlí.

Pokud firmy nezačnou ukládání a zálohování dat systematicky řešit, dnes uložená data nemusí být za několik let, či dokonce měsíců dostupná. Případně firmy budou muset vynakládat desítky tisíc korun na stále nová zejména zálohovací média. Rizika ztráty dat se přitom nezbaví, spíše naopak. „Čím více zálohovacích médií firma spravuje, tím větší je riziko jejich selhání, poškození nebo ztráty. Během let se navíc může shromáždit tolik dokumentů, že najít ten potřebný bude v záplavě záložních disků zhola nemožné,“ varoval Petr Diviš ze společnosti S&T CZ.

Lékem na záplavu dat je odstranění duplicitních, tedy nadbytečných kopií dat – provést takzvanou deduplikaci dat. Běžně jde o soubory či části souborů uložené na disku vícekrát – například kvůli chaosu ve firemní síti či nevhodnému způsobu zálohování dat. „V takových firmách i při dodržování běžných pravidel je duplicita zálohovaných dat více než 90procentní,“ upozornil na značné rezervy v zálohování dat Vladimír Kyša.

Avšak ani ti, kdo zálohují data pokročilými metodami (například uchovávají jen změněné soubory), se nechovají dostatečně úsporně. „Duplicita zálohovaných dat i při úsporném a pravidelném zálohování bývá více než 40procentní,“ řekl Vladimír Kyša. V deduplikaci dat je proto možné jít ještě o jednu úroveň výše a zbavit se kopií dokonce na úrovni částí jednotlivých souborů.

Data totiž zbytečně „nafukují“ nikoli nadbytečné kopie souborů, ale kopie jednotlivých částí souborů – číslicových bloků –, které se v souborech opakují. „Překvapivě třeba textový soubor, fotografie nebo video obsahují na základní úrovni spoustu společných datových bloků. Nové technologie umějí soubory rozkouskovat na miniaturní částečky a ty pak porovnávat mezi sebou. Pokud se některé části opakují, zbytečně je na disk neukládají,“ vysvětlil Vladimír Kyša princip fungování nejnovějších technologií společnosti EMC.

Našli jste v článku chybu?