Hlavní navigace

Studie IBM: Jaké jsou dnes hlavní úkoly ředitelů IT?

Sdílet

Martin Noska 18. 10. 2009

Nový globální průzkum mezi více než 2 500 respondentů na pozici CIO, který zveřejnila společnost IBM, ukazuje, že využití analytických nástrojů k získání konkurenční výhody a zkvalitnění rozhodování v oblasti byznysu je nyní hlavní prioritou CIO. Více než čtyři respondenti z pěti (83 %) označili v průzkumu business intelligence a analytické nástroje – schopnost rozpoznat vzorce v obrovských objemech dat a extrahovat relevantní informace – jako způsob, kterým zvýší konkurenceschopnost svých organizací.

Tyto výsledky a další postřehy jsou specifikovány v právě vydané Global CIO Study 2009, což je dosud vůbec největší realizovaný průzkum vycházející z osobních rozhovorů se CIO. Studie nazvaná „The New Voice of the CIO“ (Nový hlas CIO) reprezentuje postoje a vize ředitelů IT ze 78 zemí, 19 odvětví a organizací všech velikostí. Studie potvrzuje stále více strategičtější roli, kterou hrají CIO jako vizionáři a hybné síly inovací a finančního růstu.

Kromě většího důrazu na analýzu dat průzkum také odhalil, že spolehlivost a zabezpečení dat se ukazuje jako stále naléhavější problém. Proto 71 % CIO plánuje dále investovat do řízení rizik a zajištění shody.

Další klíčová zjištění průzkumu zahrnují:
·    CIO i nadále pokračují cestou výrazného snižování výdajů za energii, 76 % z nich již realizuje nebo plánuje projekty virtualizace.
·    76 % CIO počítá v příštích pěti letech s vybudováním pevně centralizované infrastruktury. Mimo to, více než polovina CIO plánuje implementaci plně standardizovaných, úsporných podnikových procesů.
·    I při budování těchto standardizovaných a úsporných infrastruktur jsou CIO schopni věnovat 55 % svého času aktivitám, které podněcují inovace a růst, přičemž tradiční IT úlohy jako řízení infrastruktury a provozu nyní zabírají jen 45 % jejich času.

Jak se transformuje role samotného CIO, mění se zároveň i typy projektů, které CIO v podnicích řídí. Ty jim umožní věnovat méně času a prostředků na řízení interní infrastruktury a více času na transformaci, která povede ke zvyšování tržeb firmy. CIO transformují stávající infrastruktury, aby se mohli soustředit více na inovační návrhy a obchodní hodnotu spíše než na pouhé zajištění chodu IT.

CIO ve studii rovněž identifikovali nejdůležitější vizionářské projekty, na kterých nyní pracují, nebo s jejichž implementací počítají do budoucna. Ty zahrnují jak zkvalitňování procesů, tak i využívání technologií, které mohou poskytnout okamžitý a dlouhodobý finanční dopad, jako jsou například business intelligence a analytické nástroje, virtualizace a zelené IT, architektury orientované na služby (SOA), správa služeb a cloud computing. CIO se také soustředí na řešení mobility a jednotné komunikace, na nástroje spolupráce a sociálních sítí a na projekty webu 2.0, které mají zajistit efektivnější komunikaci pro zaměstnance, zákazníky a partnery. „Je evidentní, že se úloha IT dramaticky mění,“ řekl Pat Toole, CIO společnosti IBM.

Našli jste v článku chybu?