Hlavní navigace

Studie: Projektový software je pro výrobce klíčový

9. 6. 2010

Sdílet

Z průzkumu, který ve spolupráci se společností IFS provedla nezávislá výzkumná agentura mezi 340 vedoucími pracovníky středních a velkých výrobců, vyplývá, že 77 procent respondentů extrémně spoléhá na projekty. Zabývají se totiž výrobou krátkých sérií výrobků konstruovaných na zakázku a přísně regulovanou výrobou vysoce kvalitních produktů.

Respondenti však poukázali na nízkou úroveň integrace mezi softwarem pro řízení projektů a aplikacemi, jež používají k řízení podnikové činnosti. Celých 59 procent uvedlo, že jejich software na řízení projektů je zcela oddělený od ERP systému a dalších 29 procent hovořilo o různých stupních částečné až plné integrace.

Téměř tři čtvrtiny výrobců se zařadilo do kategorií, v nichž je projektové řízení rozhodující pro každodenní chod firmy. Dalších 18 procent uvedlo, že by jim zlepšení procesů projektového řízení pomohlo s kritickými procesy, například s uváděním výrobků na trh. Pouze pět procent uvedlo, že pro ně projekty nejsou důležité.

Ze studie dále vyplývá, že současně s tím, jak se ekonomika zotavuje, budou přicházet do výroby noví pracovníci. Aby je bylo možno plně využít, bude potřeba zavést nový typ podnikového softwaru. Třetina respondentů uvádí, že plánují přijmout nové zaměstnance, třetina uvedla, že plánují investovat do aplikací pro plánování podnikových prostředků (ERP) a další třetina plánuje obojí. 95 procent respondentů průzkumu očekává, že jejich závislost na projektech bude v příštích letech narůstat. Většina výrobců uvádí, že rozumí přidané hodnotě projektově založených řešení (PBS) pro řízení projektů zlepšování kapitálu a uvádění nových produktů. Méně jich ale chápe významnou roli PBS pro současné podnikové procesy včetně zaškolení nově přijatých zaměstnanců.

„Většina respondentů uvádí, že, zajištění spolupráce mezi nástroji projektového řízení a ERP systémem si vyžádalo zvláštní integrační projekty,“ říká Zdeněk Fous, generální ředitel IFS Czech. „Právě proto, že je řízení pro výrobce čím dál důležitější disciplínou, domníváme se, že musí být nedílnou součástí ERP řešení. Projekty integrace na zakázku jsou nákladné a riskantní. Nasazení standardního softwaru, který splní nároky projektového řízení s minimem změn, je zajímavou alternativou pro naše stávající i potenciální zákazníky.“

Z výsledků průzkumu vyplývá, že výrobci budou stále více spoléhat na nový typ ERP systému, a to projektově založená řešení (PBS – Project Based Solutions). Ta mají výrobcům zajistit pohotový přehled a kontrolu nad projekty a umožnit jim řídit celou firmu na projektových principech.

Našli jste v článku chybu?