Hlavní navigace

Studie: Většině manažerů chybí sebedůvěra při realizaci projektů

Sdílet

Martin Noska 18. 9. 2010

66 % respondentů souhlasí či rozhodně souhlasí, že oproti minulosti vzrostla důležitost procesních nástrojů podnikového softwaru pro realizaci projektů.

Z průzkumu vyplývá, že téměř tři čtvrtiny (72 %) ředitelů a projektových manažerů označuje schopnost řídit projekty za zásadní nebo zcela nezbytnou pro budoucí růst podniku. Přesto pouze 11 % respondentů si je velmi jisto tím, že dokážou zvládat projekty kriticky důležité pro podnik tím nejefektivnějším způsobem. Jen jedna čtvrtina (25 %) z dotazovaných podniků má plně integrované IT systémy pro projektové řízení a pouze 12 % všech podniků si je velmi jisto tím, že mají k dispozici všechny informace potřebné pro efektivní realizaci projektů, a to i přesto, že integraci IT a dostupnost dat v reálném čase označili za priority v řízení projektů.

Dotazovaní ředitelé i projektoví manažeři souhlasili, že tři nejdůležitější faktory pro konzistentní a efektivní řízení projektů jsou plánování zdrojů (55 %), integrované podnikové systémy (52 %) a data v reálném čase (47 %).  Tyto výsledky ukázaly, jaké jsou priority organizací z hlediska investic do IT a řešení založených na projektech. I přesto, že IT systémy byly označeny za investiční prioritu a také jsou považovány za klíčové pro úspěch podniku, pouze jedna čtvrtina organizací má pro řízení projektů zavedeny plně integrované firemní IT systémy.

Průzkumu se zúčastnilo 273 respondentů ze Spojených států, Velké Británie, Austrálie, Skandinávie a Beneluxu. Respondenti jsou ze sektorů energetiky/veřejných služeb, telekomunikace, ropného a plynárenského průmyslu, stavebního a výrobního sektoru.

Našli jste v článku chybu?