Hlavní navigace

Tiskové řešení SafeQ a redukce nákladů na tisk

18. 2. 2009

Sdílet

Řešení SafeQ je k dispozici ve třech základních edicích – Instant Edition hlavně pro menší firmy, Professional Edition pro středně velké společnosti a Enterprise Edition pro největší podniky, finanční korporace či poskytovatele veřejných služeb. Tyto edice se také liší množstvím podporovaných funkcí a mezi hlavní oblasti, na které je řešení SafeQ zaměřeno, patří úspora nákladů, monitoring tisku a zajištění bezpečnosti dat.

Nová edice YSoft SafeQ Crisis Package je pak určena primárně malým a středním firmám nebo projekčním společnostem, které hledají způsob, jak redukovat své výdaje na tisk, neboť ještě rozšiřuje dostupné prvky pro maximální snížení tiskových nákladů (detaily najdete na www.tiskovareseni.eu). Toho je dosahováno volbou méně nákladných možností tisku (zvolení levnějšího černobílého místo barevného tisku anebo také oboustranného pro úsporu papíru), komplexním sledováním tisku jednotlivých uživatelů či dodržováním nastavených limitů pro jednotlivá oddělení. Těm pak mohou být případné zbytečné či soukromé tisky, jenž jsou ve firmách již tradičně zdrojem zbytečných a ne právě malých výdajů, díky detailnímu přehledu o jednotlivých uskutečněných úlohách, naúčtovány. Řešení SafeQ lze také využít pro pravidelné vyhodnocování či sledování nákladů firmy.

Co se týká účtování vytištěných stran, to je v SafeQ řešeno poměrně sofistikovaně, neboť nejsou monitorovány jen počty kopií, zda jde o barevný či černobílý tisk nebo jestli se jedná o jednostrannou či oboustrannou kopii, ale sledováno je i pokrytí jednotlivých stran tonerem, což vede k velmi přesnému výsledku a výpočtu ceny. Pokrytí je stanoveno na základě rozboru zpracované úlohy v určitém rozlišení, přičemž čím vyšší rozlišení, tím přesnější účtování. Podporovány jsou jak lokální, tak síťové tiskárny. Technicky může být účtování zajištěno jak off-line, kdy jsou monitorovány počty stránek, které jsou odeslány na tiskárnu, tak on-line. V případě on-line účtování však server sleduje konkrétní tiskárnu při každém tisku a účtují se tedy jen opravdu vytištěné stránky (ne např. stornované, zaseklé a podobně), což je speciální vlastností právě jen řešení SafeQ.

Jak již bylo řečeno, po vyhodnocení pak mohou být jednotlivým oddělením či konkrétním zaměstnancům účtovány náklady na nadbytečný tisk. Současně také SafeQ obsahuje možnost přímé platby za tisk prostřednictvím snímačů kreditních karet, kdy jsou uživatelům nastaveny určité limity kreditu, který je pak odčerpáván dle využívaných úloh a může být zpětně dobíjen. Pro různé skupiny uživatelů lze navíc nastavit různé druhy účtování a tato vlastnost může najít hojného uplatnění např. ve školách, kopírovacích centrech a podobně, kdy lze nastavit rozdílný způsob účtování zaměstnancům a dalším uživatelům.

Podle výzkumů společnosti Y Soft po nasazení SafeQ dochází jak ke krátkodobému, tak i k dlouhodobému snížení tisku ve firmách a dosazení vyšší efektivity spojené s finančními úsporami. Konkrétní úspory se pak podle informací Y Soft pohybují kolem 40 %, což zaručuje rychlou návratnost investice. V současné ekonomické situaci tak SafeQ může napomoci k lepšímu hospodaření celé firmy a jejímu efektivnějšímu fungování, což je cíl, ke kterému dnes směřuje většina společností bez ohledu na velikost či odvětví, ve kterém působí.

Našli jste v článku chybu?